Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
03.09.2020 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojdenávania - Novostavba rodinného domu, kanalizačná, elektrická,plynová prípojka, vŕtaná studňa s vodovodnou prípojkou, spevnené plochy, odvodnenie pozemku, oporné múry, oplotenie - Jarmila Kohútová, KNM
 [1,4 MB]

24.07.2020 - Verejná vyhláška - OÚZA -odbor starostlivosti o životné prostredie
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021-2027
 [4,1 MB]

15.07.2020 - Verejná vyhláška - Stavebné povolenie
Novostavba rodinného domu, elektrická, vodovodná, kanalizačná prípojka a oplotenie- Miroslav Kocúr a Erika
 [2,2 MB]

08.06.2020 - Oznámenie o začatí konania podľa §82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Predmetom konania je žiadosť Jarmili Pavlusíkovej o vydanie súhlasu na výrub dreviny (Jedľa -Abies)
 [196,6 kB]

29.05.2020 - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania
Novostavba rodinného domu, elektrická,vodovodná, kanalizačná prípojka a oplotenie - Miroslav Kocúr a Erika, KNM
 [910,7 kB]

28.05.2020 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením
"IBV Zadky 1 a Zadky 2, verejné osvetlenie prístupových komunikácií" na pozemkoch:líniová stavba -parcelné čísla sa neuvádzajú v kat. území Rudina, pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie dňa 16.05.2019 pod.č. j. 99/2019-02
 [2,9 MB]

28.05.2020 - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením
"IBV Zadky 1 a Zadky 2, verejné osvetlenie prístupových komunikácií" na pozemkoch:líniová stavba -parcelné čísla sa neuvádzajú v kat. území Rudina
 [596,5 kB]

27.04.2020 - Oznámenie o uložení zásielky 24.04.2019
Oznámenie o uložení zásielky - Jozef Bojko
 [159,0 kB]

22.04.2020 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie -Obec Radoľa
Novostavba rodinného domu, elektrická prípojka, vodovodná, kanalizačná - Miroslav Kocúr a Erika, Kys. Nové Mestoprípojka a oplotenie
 [4,0 MB]

08.04.2020 - Verejná vyhláška - Stavebné povolenie- Obec Radoľa
Vybudovanie chodníkov v obci, Obec Radoľa
 [303,1 kB]

06.04.2020 - Diaľnica D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač
Zmena navrhovanej činnosti"Diaľnica D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač" predstavuje vybudovanie napojenia dotknutých obcí na diaľnicu D3 - NDS, Bratislava
 [151,5 kB]

06.04.2020 - Oznámenie o začatí konania podľa §82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Súhlas na výrub drevín Ireny Tomčiakovej na parc. č. KN C 24/8 v k.ú. Radoľa
 [194,8 kB]