Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
11.10.2019 - Oznámenie o uložení zásielky 10.10.2019
Oznámenie o uložení zásielky - Jaroslav Bizik
 [154,9 kB]

11.10.2019 - Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu
Oznámenie o čase a mieste konaniaa volieb do Európskeho parlamentu
 [246,0 kB]

19.08.2019 - Oznámenie o uložení zásielky
Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Čillík
 [132,7 kB]

06.08.2019 - Oznámenie o výrube a vyvesenie oznámenia na úradnú tabuľu
Výzva - Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov Vás vyzývame vykonať do 30dní od doručenia výzvy - SSE-D, Žilina
 [1,6 MB]

02.08.2019 - Verejná vyhláška - Stavebné Povolenie -Obec Radoľa
RD č.s. 297-prístavba terasy a rekonštrukcia krovu - Věra Žihalová
 [1,6 MB]

10.07.2019 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Obec Radoľa
Miestna komunikácia Kukučínova ulica - Hôrky ( SO 01 Komunikácia; SO 02 Verejné osvetlenie), k. ú. Kys. Nové Mesto
 [4,3 MB]

02.07.2019 - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania-Obec Radoľa
RD č.s. 297-prístavba terasy a rekonštrukcia krovu- Věra Žihalová
 [774,1 kB]

28.06.2019 - Oznámenie o uložení zásielky 28.06.2019
Oznámenie o uložení zásielky - Ján Gajdošík
 [131,5 kB]

05.06.2019 - Verejné vyhláška - Rozhodnutie - Obec Radoľa
Odstránenie stavieb : RD + hospodárska budova - Jozef Jakubík
 [638,5 kB]

27.05.2019 - Oboznámenie sa podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním a výzva na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia pred jeho vydaním
Miestna komunikácia Hôrky (SO 01 Komunikácia; SO 02 Verejné osvetlenie)
 [658,3 kB]

21.05.2019 - Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Obec Radoľa
IBV Zadky 1 a Zadky 2, verejné osvetlenie prístupových komunikácií- Rudina
 [1,3 MB]

29.04.2019 - Obec Radoľa- Oznámenie o začatí konania na odsránenie stavby
Rodinný dom č.s. 163 + hospodárska budova- Jozef Jakubík, Nesluša
 [412,8 kB]