Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
10.05.2018 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania- Jednota supermarket Radoľa - prístavba a stavebné úpravy prevádzkovo-administratívnej budovy č. 100 na pozemkoch KN C 956/1,956/2
 [562,5 kB]

27.04.2018 - Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Obec Radoľa
Novostavba rodinného domu, žumpa, el. prípojka - Ján Vašina a Renáta
 [4,5 MB]

23.04.2018 - Oznámenie o uložení zásielky 23.04.2018
Oznámenie o uložení zásielky- Jozef Bojko
 [131,7 kB]

19.04.2018 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Obec Povina
Obec Povina - Rozhodnutie o rozšírení inžinierskych sietí - SO 100-vodovod
 [2,8 MB]

06.04.2018 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Novostavba RD, žumpa, studňa, elektrická prípojka- Ján Vašina a Renáta
 [151,3 kB]

06.04.2018 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí stavebného konania - Novostavba RD+ žumpa+elektrická, vodovodná a kanalizačná prípojka + dielňa+...- P. Hutyra a JUdr. Z. Hutyrová
 [645,1 kB]

21.03.2018 - Oznámenie o uložení zásielky 20.03.2018
Oznámenie o uložení zásielky- Jaroslav Bizik
 [131,0 kB]

20.03.2018 - Verejná vyhláška - Obec Povina
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania-rozšírenie inžinierskych sietí SO 100-vodovod, v katastrálnom území Radoľa
 [2,4 MB]

08.02.2018 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Stavebné povolenie - Chodník v súbehu s cestou III-2054 v k.ú.Radoľa
 [240,9 kB]

08.02.2018 - Verejná vyhláška - Poľovná spoločnosť Vreteň
Oznámenie o výplate za postúpenie užívania spoločného revíru Poľana - Veľký Vreteň za rok 2018
 [767,5 kB]

31.01.2018 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí UK -COOP Jednota - prístavba a stav.úpravy prevádzky
 [2,5 MB]

21.12.2017 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - Chodník v súbehu s cestou III/2054
 [373,6 kB]