Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
04.12.2020 - Verejná vyhláška - Vestník vlády SR -čiastka 14
20. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa v územných obvodoch okresov podieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ 21. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa v územných obvodoch okresov nepodieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ 22. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
 [294,1 kB]

05.11.2020 - Oznámenie o uložení zásielky 05.11.2020
Oznámenie o uložení zásielky - Ján Gajdošík
 [125,6 kB]

02.11.2020 - Oznámenie o strategickom dokumente - Zmena a Doplnok č. 3ÚPN - mesta Kysucké Nové Mesto
Viacej informácií o oznámení strategickom dokumente"Zmena a Doplnok č. 3 ÚPN - Mesta Kysucké Nové Mesto" je zverejnené na interntetovej stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-doplnok-c-3-uzemneho-planu-mesta-kysucke-nove-mesto-
 [1,3 MB]

02.11.2020 - Oznámenie o uložení zásielky 30.10.2020
Oznámenie o uložení zásielky - Jozef Bojko
 [137,7 kB]

29.10.2020 - Verejná vyhláška -OÚZA, odbor starostlivosti o životné prostredie
Plán dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja
 [2,6 MB]

27.10.2020 - Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z.
Vyvlastňovacie konanie pre stavbu "Diaľnica D3 Žilina /Brodno/-Kysucké Nové Mesto
 [240,6 kB]

22.10.2020 - Oznámenie o uložení zásielky 22.10.2020
Oznámenie o uložení zásielky - Jaroslav Bizik
 [127,4 kB]

13.10.2020 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Obec Radoľa
Novostavba rodinného domu, kanalizačná, elektrická, plynová prípojka, vŕtaná studňa s vodovodnou prípojkou, spevnené plochy, odvodnenie pozemku, oporné múry, oplotenie - Jarmila Kohútová, Kys. Nové Mesto
 [5,9 MB]

12.10.2020 - Verejná vyhláška č. 4/2020 - Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v k. ú. Radoľa
Pozemkové úpravy k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Radoľa
 [3,2 MB]

29.09.2020 - Oznámenie o uložení zásielky 29.09.2020
Oznámenie o uložení zásielky - Lenka Kríšková
 [127,4 kB]

28.09.2020 - Oznámenie o uložení zásielky 28.09.2020
Oznámenie o uložení zásielky - Lenka Kríšková
 [128,6 kB]

03.09.2020 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojdenávania - Novostavba rodinného domu, kanalizačná, elektrická,plynová prípojka, vŕtaná studňa s vodovodnou prípojkou, spevnené plochy, odvodnenie pozemku, oporné múry, oplotenie - Jarmila Kohútová, KNM
 [1,4 MB]