Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
21.12.2017 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa- chodník- situácia
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - Chodník v súbehu s cestou III/2054 - situácia
 [443,0 kB]

22.11.2017 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - Novostavba RD+kan.prípojka
 [226,7 kB]

21.11.2017 - Rozhodnutie
Dodatočné povolenie - Rekonštrukcia a úprava ČOV na žumpu - Slovnaft, a.s.
 [7,9 MB]

21.11.2017 - Rozhodnutie
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Novostavba RD, žumpa, studňa, garáž a prírojky - P.Hutyra a manželka
 [384,6 kB]

16.11.2017 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Stavebné povolenie - Novostavba RD s prípojkami - Ing.Benka a Ing.Benková
 [4,8 MB]

16.11.2017 - Rozhodnutie
Obec Radoľa-Rozhodnutie o umiestnení stavby-FTTH Lopusne Pazite-Dolny Vadicov-Horny Vadicov
 [14,3 MB]

17.10.2017 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o pokračovaní dodatočného stavebného konania - Rekonštrukcia a úprava ČOV na čerp.stanici Slovnaft
 [1,7 MB]

17.10.2017 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí stavebného konania -Novostavba RD,prípojky - Ing.B.Benka a Ing.Slavomíra
 [1,8 MB]

17.10.2017 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí územného konania - FTTH Lopušné Pažite-Dolný Vadičov-Horný Vadičov - AnTechNet
 [2,5 MB]

17.10.2017 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí územného konania - FTTH Lopušné Pažite-Dolný Vadičov-Horný Vadičov - AnTechNet
 [3,7 MB]

17.10.2017 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí územného konania - FTTH Lopušné Pažite-Dolný Vadičov-Horný Vadičov - AnTechNet
 [2,3 MB]

03.10.2017 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí územného konania - FTTH Lopušné Pažite-Dolný Vadičov-Horný Vadičov - AnTechNet
 [2,4 MB]