Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
17.10.2017 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o pokračovaní dodatočného stavebného konania - Rekonštrukcia a úprava ČOV na čerp.stanici Slovnaft
 [1,7 MB]

17.10.2017 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí stavebného konania -Novostavba RD,prípojky - Ing.B.Benka a Ing.Slavomíra
 [1,8 MB]

17.10.2017 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí územného konania - FTTH Lopušné Pažite-Dolný Vadičov-Horný Vadičov - AnTechNet
 [2,5 MB]

17.10.2017 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí územného konania - FTTH Lopušné Pažite-Dolný Vadičov-Horný Vadičov - AnTechNet
 [3,7 MB]

17.10.2017 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí územného konania - FTTH Lopušné Pažite-Dolný Vadičov-Horný Vadičov - AnTechNet
 [2,3 MB]

03.10.2017 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí územného konania - FTTH Lopušné Pažite-Dolný Vadičov-Horný Vadičov - AnTechNet
 [2,4 MB]

03.10.2017 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí územného konania - FTTH Lopušné Pažite-Dolný Vadičov-Horný Vadičov - AnTechNet
 [3,4 MB]

27.09.2017 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Stavebné povolenie - Novostavba RD+prípojky - P.Ondruš a Jana
 [4,7 MB]

20.09.2017 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o oprave chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia - Mgr.M.Palica
 [1,5 MB]

04.09.2017 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Novostavba RD a prírojky - Ing.B.Benka a manželka
 [12,6 MB]

30.08.2017 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí stavebného konania -Novostavba RD,prípojky - P.Ondruš a Jana
 [1,7 MB]

03.08.2017 - Oznámenie o strategickom dokumente
Územný plán obce Snežnica
 [5,5 MB]