Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
29.01.2024 - Verejná vyhláška
Verejná vyhláška - Zverejnenie zásad umiestnenia nových pozemkov - pozemkové úpravy v k.ú. Radoľa
 [4,4 MB]

03.01.2024 - Návrh : Plán kontrolnnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Radoľa na I.polrok 2024
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Radoľa na I. polrok 2024
 [214,7 kB]

28.12.2023 - Oznámenie o uložení zásielky 27.12.2023
Oznámenie o uložení zásielky - R.Gašpárek
 [329,8 kB]

18.12.2023 - Oznámenie o strategickom dokumente
Oznámenie o strategickom dokumente ,,Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta KNM 2023-2032 - aktualizácia
 [920,4 kB]

15.12.2023 - Oznámenie o uložení zásielky 14.12.2023
Oznámenie o uložení zásielky - THI VAN TRAN
 [329,5 kB]

06.12.2023 - Oznámenie o uložení zásielky 5.12.2023
Oznámenie o uložení zásielky - Andrej Maruš
 [334,4 kB]

27.11.2023 - Oznámenie o uložení zásielky 27.11.2023
Oznámenie o uložení zásielky - Andrej Maruš
 [300,9 kB]

27.11.2023 - Oznámenie o uložení zásielky 24.11.2023
Oznámenie o uložení zásielky - THI HUONG GIANIG
 [326,7 kB]

21.11.2023 - ,, Návrh " VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Radoľa
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Radoľa
 [238,8 kB]

20.11.2023 - Oznámenie o uložení zásielky 20.11.2023
Oznámenie o uložení zásielky - Lenka Krišková
 [322,4 kB]

16.11.2023 - ,, Návrh " Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce RADOĽA
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
 [822,5 kB]

13.11.2023 - Oznámenie o uložení zásielky 13.11.2023
Oznámenie o uložení zásielky - Andrej Maruš
 [311,8 kB]