Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
22.06.2023 - Oznámenie o uložení zásielky 22.6.2023
Oznámenie o uložení zásielky-Rastislav Gašpárek 22.6.2023
 [177,6 kB]

19.06.2023 - Oznámenie o uložení zásielky 19.6.2023
Oznámenie o uložení zásielky - Ján Gajdošík
 [176,1 kB]

13.06.2023 - Oznámenie o uložení zásielky 12.6.2023
Oznámenie o uložení zásielky - Lenka Žihalová
 [171,3 kB]

02.06.2023 - Oznámenie o uložení zásielky 2.6.2023
Oznámenie o uložení zásielky - Lenka Žihalová
 [156,2 kB]

23.05.2023 - Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Andrej Maruš
 [94,9 kB]

22.05.2023 - Oznámenie o uložení zásielky 25.05.2023
Oznámenie o uložení zásielky Ján Gajdošík
 [170,9 kB]

18.05.2023 - Dražobná vyhláška
Dražobná vyhláška o dražbe nehnuteľnosti 322EX 723/22-35 A.Zábojníková
 [2,4 MB]

15.05.2023 - Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Anna Lisková
 [95,1 kB]

12.05.2023 - Verejná vyhláška
Stavebné povolenie - ,,15267-Radoľa-Brezie nižné-zahustenie TS"
 [171,6 kB]

05.05.2023 - Verejná vyhláška
Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v k.ú. Radoľa
 [464,6 kB]

28.04.2023 - Oznámenie o uložení zásielky 28.04.2023
Oznámenie o uložení zásielky Lenka Kríšková
 [174,4 kB]

17.04.2023 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie
Schválenie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu KNM - OU-KM-OSZP-2023-000197-028
 [3,5 MB]