Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
11.11.2019 - Oznámenie o uložení zásielky 11.11.2019
Oznámenie o uložení zásielky - Jaroslav Bizik
 [158,9 kB]

06.11.2019 - Verejná vyhláška - Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s.
Oznámenie o prerokovaní návrhu hosp.opatrení a odovzdanie provizórnych máp a porovnávacieho výkazu
 [378,7 kB]

11.10.2019 - Oznámenie o uložení zásielky 10.10.2019
Oznámenie o uložení zásielky - Jaroslav Bizik
 [154,9 kB]

11.10.2019 - Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu
Oznámenie o čase a mieste konaniaa volieb do Európskeho parlamentu
 [246,0 kB]

19.08.2019 - Oznámenie o uložení zásielky
Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Čillík
 [132,7 kB]

06.08.2019 - Oznámenie o výrube a vyvesenie oznámenia na úradnú tabuľu
Výzva - Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov Vás vyzývame vykonať do 30dní od doručenia výzvy - SSE-D, Žilina
 [1,6 MB]

02.08.2019 - Verejná vyhláška - Stavebné Povolenie -Obec Radoľa
RD č.s. 297-prístavba terasy a rekonštrukcia krovu - Věra Žihalová
 [1,6 MB]

12.07.2019 - Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa trvalého pobytu zrušila trvalý pobyt občanovi dňom 10.07.2019- Renáte Kováčovej
 [156,3 kB]

12.07.2019 - Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa trvalého pobytu zrušila trvalý pobyt občanovi dňom 10.07.2019- Helene Papánovej
 [156,7 kB]

10.07.2019 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Obec Radoľa
Miestna komunikácia Kukučínova ulica - Hôrky ( SO 01 Komunikácia; SO 02 Verejné osvetlenie), k. ú. Kys. Nové Mesto
 [4,3 MB]

02.07.2019 - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania-Obec Radoľa
RD č.s. 297-prístavba terasy a rekonštrukcia krovu- Věra Žihalová
 [774,1 kB]

28.06.2019 - Oznámenie o uložení zásielky 28.06.2019
Oznámenie o uložení zásielky - Ján Gajdošík
 [131,5 kB]