Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
23.03.2021 - Verejná vyhláška - Vestník vlády SR r. 2021-čiastka 51
130. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky 131. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí 132. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa 133. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest 134. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Galanta 135. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. 26/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Trebišov 136. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. 51/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Sečovce 137. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. 75/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Kráľovský Chlmec 138. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto
 [486,5 kB]

19.03.2021 - Oznámenie o uložení zásielky 18.03.2021
Oznámenie o uložení zásielky - Lenka Kríšková -2x
 [122,9 kB]

18.03.2021 - Rozhodnutie - Okresný úrad Žilina
Oprava rozhodnutia č. OÚ-ZA-OOP4-2020/003860/SCH zo dňa 05.03.2021:Nesprávne je uvedený názov obhospodarovateľa Urbár pozemkové spoločenstvo Povina, zrušené likvidáciou. Správny názov obhospodarovateľa je Urbariát Povina pozemkové spoločenstvo.
 [1,7 MB]

16.03.2021 - Oznámenie o uložení zásielky 16.03.2021
Oznámenie o uložení zásielky - Lenka Kríšková
 [119,9 kB]

11.03.2021 - Diaľnica D3 Žilina, Brodno- Kysucké Nové Mesto Ministerstvo životného prostredia SR
Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania
 [1,1 MB]

08.03.2021 - Rozhodnutie - Okresný úrad Žilina
Rozhodnutie schvaľuje návrh programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Krásno-západ
 [4,6 MB]

04.03.2021 - Verejná vyhláška - Vestník vlády SR r. 2021-čiastka 40
97. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 98. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí 99. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
 [483,7 kB]

19.02.2021 - Verejná vyhláška - ELSPOL-SK,s.r.o. dodávateľ elektormontážnych prác pre SSD,a.s.
NN zemnej siete, kde sa vybuduje nová istiaca skriňa, z ktorej sa pripojí svetelná signalizácia križovatky -dokončenie D3
 [362,2 kB]

18.02.2021 - Oznámenie o uložení zásielky 18.02.2021
Oznámenie o uložení zásielky - Lenka Kríšková
 [120,6 kB]

17.02.2021 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie-OÚKNM
povoľuje podľa ustanovenia § 23 ods. 1 písm. a) zák. 364/2004 Z.z. o vodách výrub pri toku Kysuca a bezmennom prítoku Kysuce, rkm 13,805 až 13,90 km v počte 158 ks stromov a 44 m2 krovín...-NDS,a.s.,BA
 [1,2 MB]

12.02.2021 - Verejná vyhláška - Vestník vlády SR r. 2021-čiastka 19
v prílohe je aj vzor nového „Potvrdenia o vykonaní testu“ so 14 dennou karanténou pozitívne testovaných osôb
 [740,5 kB]

10.02.2021 - Verejná vyhláška - Poľovnícka spoločnosť Vreteň
Oznámenie o výplate náhrady za postúpenie úžívania spoločenského poľovného revíru Poľana - Veľký Vreteň za rok 2021
 [184,6 kB]