Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
26.05.2017 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí stavebného konania - Novostavba RD+domová ČOV - R.Škulec
 [740,9 kB]

26.05.2017 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí stavebného konania -Novostavba 3 RD+prípojky - J Jakubík
 [1,6 MB]

03.05.2017 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí stavebného konania -Novostavba RD+prípojky - P.Ondruš
 [2,7 MB]

03.05.2017 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí stavebného konania - Altánok
 [1,6 MB]

05.04.2017 - Verejná vyhláška - Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefánika, Bratislava
Rozhodnutie - určenie ochranného pásma Letiska Žilina
 [9,5 MB]

27.03.2017 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Rozhodnutie o umiestnení stavby - dvojgaráž a altánok - P. Višňák a Viera
 [1,3 MB]

22.02.2017 - Oznámenie o strategickom dokumente
Zmena a Doplnok č.2 ÚPN - Mesta KNM
 [1,2 MB]

10.02.2017 - Verejná vyhláška - Poľovnícka spoločnosť Vreteň
Oznámenie o výplate náhrady za postúpenie užívania spoločného poľovného revíru Poľana - Veľký Vreteň za rok 2017
 [217,7 kB]

12.10.2016 - Verejná vyhláška - OÚ KNM
Rozhodnutie - povolenie na osobitné užívanie vôd - Mgr.Radoslav Škulec
 [4,8 MB]

22.09.2016 - Oznámenie o uložení zásielky 22.9.2016
Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Čillík
 [130,2 kB]

13.09.2016 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí konania - výrub drevín - Pavol Hutyra
 [241,1 kB]

24.08.2016 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Novostavba troch RDs prípojkami sietí+oporný múr a oplotenie
 [4,8 MB]