Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
08.12.2020 - Rozhodnutie - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Obnovenie školského vyučovania v ZŠ v piatom až deviatom ročníku, v stredných školách....
 [743,4 kB]

08.12.2020 - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí správneho konania - Krajský pamiatkový úrad Žilina
Oznamuje začatie správneho konania ex offo vo veci vydania rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať pamiatkový archeologický výskum a o druhu, rozsahu a spôsobe vykonania pamiatkového archologického výskumu v súvislosti s plánovanou realizáciou líniovej stavby "Diaľnica D3 Žilina (Brodno)-Kys. Nové Mesto, privádzač"líniová stavba na pozemkoch v k.ú. Oškerda, Radoľa, Kys. Nové Mesto
 [454,0 kB]

07.12.2020 - Verejná vyhláška - Vestník vlády SR -čiastka 20
32. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl
 [162,9 kB]

04.12.2020 - Verejná vyhláška - Vestník vlády SR - čiastka 11
Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR,ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, obmedzenie prevádzok a hromadných podujatí, karanténe povinnosti osôb po vstupe na územie SR, povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb, režim izolácie pozitívnych osôb v rámci celoplošného testovania"Spoločná zodpovednosť"
 [479,8 kB]

04.12.2020 - Verejná vyhláška - Vestník vlády SR -čiastka 19
30. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.
 []

04.12.2020 - Verejná vyhláška - Vestník vlády SR -čiastka 17
26. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky. 27. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.
 [275,5 kB]

04.12.2020 - Verejná vyhláška - Vestník vlády SR -čiastka 16
24. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí 25. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
 [319,7 kB]

04.12.2020 - Verejná vyhláška - Vestník vlády SR -čiastka 14
20. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa v územných obvodoch okresov podieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ 21. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa v územných obvodoch okresov nepodieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ 22. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
 [294,1 kB]

05.11.2020 - Oznámenie o uložení zásielky 05.11.2020
Oznámenie o uložení zásielky - Ján Gajdošík
 [125,6 kB]

02.11.2020 - Oznámenie o strategickom dokumente - Zmena a Doplnok č. 3ÚPN - mesta Kysucké Nové Mesto
Viacej informácií o oznámení strategickom dokumente"Zmena a Doplnok č. 3 ÚPN - Mesta Kysucké Nové Mesto" je zverejnené na interntetovej stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-doplnok-c-3-uzemneho-planu-mesta-kysucke-nove-mesto-
 [1,3 MB]

02.11.2020 - Oznámenie o uložení zásielky 30.10.2020
Oznámenie o uložení zásielky - Jozef Bojko
 [137,7 kB]

29.10.2020 - Verejná vyhláška -OÚZA, odbor starostlivosti o životné prostredie
Plán dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja
 [2,6 MB]