Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
19.02.2021 - Verejná vyhláška - ELSPOL-SK,s.r.o. dodávateľ elektormontážnych prác pre SSD,a.s.
NN zemnej siete, kde sa vybuduje nová istiaca skriňa, z ktorej sa pripojí svetelná signalizácia križovatky -dokončenie D3
 [362,2 kB]

18.02.2021 - Oznámenie o uložení zásielky 18.02.2021
Oznámenie o uložení zásielky - Lenka Kríšková
 [120,6 kB]

17.02.2021 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie-OÚKNM
povoľuje podľa ustanovenia § 23 ods. 1 písm. a) zák. 364/2004 Z.z. o vodách výrub pri toku Kysuca a bezmennom prítoku Kysuce, rkm 13,805 až 13,90 km v počte 158 ks stromov a 44 m2 krovín...-NDS,a.s.,BA
 [1,2 MB]

12.02.2021 - Verejná vyhláška - Vestník vlády SR r. 2021-čiastka 19
v prílohe je aj vzor nového „Potvrdenia o vykonaní testu“ so 14 dennou karanténou pozitívne testovaných osôb
 [740,5 kB]

10.02.2021 - Verejná vyhláška - Poľovnícka spoločnosť Vreteň
Oznámenie o výplate náhrady za postúpenie úžívania spoločenského poľovného revíru Poľana - Veľký Vreteň za rok 2021
 [184,6 kB]

08.02.2021 - Oznámenie o uložení zásielky 05.02.2021
Oznámenie o uložení zásielky - Jaroslav Bizik
 [107,7 kB]

29.01.2021 - Oznámenie o uložení zásielky 29.01.2021
Oznámenie o uložení zásielky - Jaroslav Bizik
 [122,9 kB]

26.01.2021 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie
Novostavba rodinného domu, vodovodná a kanalizačná prípojka, spevnené plochy- M. Čičman a Lenka, Kys. Nové Mesto
 [3,5 MB]

25.01.2021 - Verejná vyhláška - Vestník vlády SR r. 2021-čiastka 8
13. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí 14. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa
 [306,3 kB]

13.01.2021 - Verejná vyhláška - Vestník vlády SR r. 2021-čiastka 4
7. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky zverejnene Vestník Vlády SR Ročník 31 Čiastka 4 Vydaná 10. januára 2021
 [402,2 kB]

13.01.2021 - Verejná vyhláška - Vestník vlády SR r. 2021-čiastka 2
2. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Bratislava I až V, Malacky, Senec a Pezinok 3. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí 4. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Nové Zámky
 [213,4 kB]

13.01.2021 - Oznámenie o uložení zásielky 11.01.2021
Oznámenie o uložení zásielky - Lenka Žihalová
 [132,1 kB]