Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
13.01.2021 - Verejná vyhláška - Vestník vlády SR r. 2021-čiastka 2
2. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Bratislava I až V, Malacky, Senec a Pezinok 3. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí 4. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Nové Zámky
 [213,4 kB]

13.01.2021 - Oznámenie o uložení zásielky 11.01.2021
Oznámenie o uložení zásielky - Lenka Žihalová
 [132,1 kB]

29.12.2020 - Verejná vyhláška - Vestník vlády SR -čiastka 31
56. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 57. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre zdravia pre okresy Senica a Skalica 58. Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Ružomberok a Liptovský Mikuláš
 [277,7 kB]

29.12.2020 - Verejná vyhláška - Vestník vlády SR -čiastka 29
50. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
 [496,2 kB]

29.12.2020 - Verejná vyhláška - Vestník vlády SR -čiastka 26
43. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb 44. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky 45. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí 46. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Ratnovce
 [588,5 kB]

28.12.2020 - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenia ústneho pojednávania
Novostavba rodinného domu, vodovodná a kanalizačná prípojka, spevnené plochy- Miloš Čičman a Lenka
 [1,0 MB]

28.12.2020 - Oznámenie o uložení zásielky 21.12.2020
Oznámenie o uložení zásielky - Lenka Kríšková
 [125,1 kB]

15.12.2020 - Oznámenie o uložení zásielky 15.12.2020
Oznámenie o uložení zásielky - Lenka Kríšková
 [128,7 kB]

14.12.2020 - Verejná vyhláška - Vestník vlády SR -čiastka 23
35. OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 34/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí 36. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava 37. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava 38. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Nitra 39. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl
 [258,3 kB]

14.12.2020 - Oznámenie o uložení zásielky 14.12.2020
Oznámenie o uložení zásielky - Jozef Bojko
 [138,0 kB]

10.12.2020 - Verejná vyhláška - Vestník vlády SR -čiastka 22
34. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
 [258,7 kB]

09.12.2020 - Verejná vyhláška - Vestník vlády SR -čiastka 21
33. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
 [236,5 kB]