Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
19.04.2021 - Verejná vyhláška - Vestník vlády SR - vyhláška č.182
182. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto
 [201,1 kB]

14.04.2021 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie
Diaľnica D3 Žilina (Brodno)- kysucké Nové Mesto, Privádzač"-súhlas na výrub brehových porastov
 [230,1 kB]

12.04.2021 - Verejná vyhláška
Oznámenie o strategickom dokumente ,,Územný plán regiónu Žilinského kraja"
 [240,2 kB]

06.04.2021 - Oznámenie o uložení zásielky 31.3.2021
Oznámenie o uložení zásielky L.Krišková
 [136,1 kB]

06.04.2021 - Oznámenie o uložení zásielky 30.3.2021
Oznámenie o uložení zásielky J.Bizik
 [141,7 kB]

31.03.2021 - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stav. konania a upustenie od ústneho pojednávania
Novostavba rodinného domu, vodovodná a kanalizačná prípojka, spevnené plochy - M. Čičman a L. rod. Andelová
 [856,2 kB]

24.03.2021 - Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania- MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SR
Diaľnica D3 Žilina (Brodno)-Kysucké Nové Mesto, privádzač
 [2,1 MB]

23.03.2021 - Verejná vyhláška - Vestník vlády SR r. 2021-čiastka 51
130. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky 131. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí 132. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa 133. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest 134. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, ktorou sa zrušujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Galanta 135. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. 26/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Trebišov 136. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. 51/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Sečovce 137. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, ktorou sa ruší vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove č. 75/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Kráľovský Chlmec 138. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto
 [486,5 kB]

19.03.2021 - Oznámenie o uložení zásielky 18.03.2021
Oznámenie o uložení zásielky - Lenka Kríšková -2x
 [122,9 kB]

18.03.2021 - Rozhodnutie - Okresný úrad Žilina
Oprava rozhodnutia č. OÚ-ZA-OOP4-2020/003860/SCH zo dňa 05.03.2021:Nesprávne je uvedený názov obhospodarovateľa Urbár pozemkové spoločenstvo Povina, zrušené likvidáciou. Správny názov obhospodarovateľa je Urbariát Povina pozemkové spoločenstvo.
 [1,7 MB]

16.03.2021 - Oznámenie o uložení zásielky 16.03.2021
Oznámenie o uložení zásielky - Lenka Kríšková
 [119,9 kB]

11.03.2021 - Diaľnica D3 Žilina, Brodno- Kysucké Nové Mesto Ministerstvo životného prostredia SR
Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania
 [1,1 MB]