Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
21.09.2021 - Oznámenie o uložení zásielky 20.9.2021
Oznámenie o uložení zásielky Lenka Krížková
 [131,5 kB]

21.09.2021 - Oznámenie o uložení zásielky 17.9.2021
Oznámenie o uložení zásielky L.Kríšková
 [154,0 kB]

20.09.2021 - Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania
Diaľnica D3 Žilina ( Brodno ) - KNM
 [201,9 kB]

08.09.2021 - „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+“
Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+“
 [600,5 kB]

06.09.2021 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie
Rozhodnutie - Stavebné povolenie s ositným užívaním vôd - J.Kohútová
 [226,9 kB]

25.08.2021 - Rozsah hodnotenia
Diaľnica D3 Žilina ( Brodno ) - KNM
 [949,4 kB]

09.07.2021 - Verejná vyhláška - Stavebné povolenie
Novostavba RD, prípojky na inž.siete, oporné mury, oplotenie... J.Kohútová
 [1,7 MB]

08.07.2021 - Verejná vyhláška - Vestník vlády SR - vyhláška č.226
226. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
 [1,7 MB]

08.07.2021 - Verejná vyhláška - Vestník vlády SR - vyhláška č.225
225. OZNÁMENIE Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu ministra obrany Slovenskej republiky o podrobnostiach plnenia úloh na úseku obrany štátu okresnými úradmi a obcami
 [208,4 kB]

24.06.2021 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie
Stavebné povolenie s osobitným užívaním vôd - J.Kohútová
 [1,3 MB]

14.06.2021 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie
„Diaľnica D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač“
 [782,4 kB]

14.06.2021 - Oznámenie o uložení zásielky 14.06.2021
Oznámenie o uložení zásielky Ján Gajdošík
 [121,2 kB]