Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
24.08.2016 - Oznámenie
Oznámenie o začatí konania - výrub dreviny - Kysucké múzeum v Čadci
 [249,3 kB]

24.08.2016 - Oznámenie o uložení zásielky 17.8.2016
Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Čillík
 [17,5 kB]

02.08.2016 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Rozhodnutie o umiestnení stavby - FTTH Radoľa - pasívna optická sieť, 3.etapa
 [3,5 MB]

20.07.2016 - Verejná vyhláška
Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru Poľana - Veľký Vreteň
 [604,3 kB]

13.07.2016 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí ÚK - FTTH Radoľa - pasívna optická sieť 3.etapa
 [1,0 MB]

14.06.2016 - Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmena a doplnok č.1 - strategický dokument
Oznámenie o zmene strategického dokumentu
 [13,3 MB]

04.05.2016 - Oznámenie
vo veci zmeny/určenia nových ochranných pásiem Letiska Žilina
 [2,6 MB]

02.05.2016 - Oznámenie o uložení zásielky 02.5.2016
Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Čillík
 [569,6 kB]

27.04.2016 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Stavebné povolenie - novostavba RD, hospodárska budova, el.prípojka, žumpa a oporný múr s oplotením - Peter Svrček
 [5,3 MB]

23.03.2016 - Rozhodnutie
Rozhodnutie o umiestnení stavby - FTTH Radoľa - pasívna optická sieť, 2.etapa
 [5,4 MB]

02.03.2016 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí ÚK - FTTH Radoľa - pasívna optická sieť 2.etapa
 [3,4 MB]

16.02.2016 - Rozhodnutie
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Novostavba RD , hosp.budova, studňa, žumpa+prípojky - P.Svrček
 [13,2 MB]