Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
18.03.2021 - Rozhodnutie - Okresný úrad Žilina
Oprava rozhodnutia č. OÚ-ZA-OOP4-2020/003860/SCH zo dňa 05.03.2021:Nesprávne je uvedený názov obhospodarovateľa Urbár pozemkové spoločenstvo Povina, zrušené likvidáciou. Správny názov obhospodarovateľa je Urbariát Povina pozemkové spoločenstvo.
 [1,7 MB]

16.03.2021 - Oznámenie o uložení zásielky 16.03.2021
Oznámenie o uložení zásielky - Lenka Kríšková
 [119,9 kB]

11.03.2021 - Diaľnica D3 Žilina, Brodno- Kysucké Nové Mesto Ministerstvo životného prostredia SR
Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania
 [1,1 MB]

08.03.2021 - Rozhodnutie - Okresný úrad Žilina
Rozhodnutie schvaľuje návrh programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Krásno-západ
 [4,6 MB]

04.03.2021 - Verejná vyhláška - Vestník vlády SR r. 2021-čiastka 40
97. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 98. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí 99. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
 [483,7 kB]

19.02.2021 - Verejná vyhláška - ELSPOL-SK,s.r.o. dodávateľ elektormontážnych prác pre SSD,a.s.
NN zemnej siete, kde sa vybuduje nová istiaca skriňa, z ktorej sa pripojí svetelná signalizácia križovatky -dokončenie D3
 [362,2 kB]

18.02.2021 - Oznámenie o uložení zásielky 18.02.2021
Oznámenie o uložení zásielky - Lenka Kríšková
 [120,6 kB]

17.02.2021 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie-OÚKNM
povoľuje podľa ustanovenia § 23 ods. 1 písm. a) zák. 364/2004 Z.z. o vodách výrub pri toku Kysuca a bezmennom prítoku Kysuce, rkm 13,805 až 13,90 km v počte 158 ks stromov a 44 m2 krovín...-NDS,a.s.,BA
 [1,2 MB]

12.02.2021 - Verejná vyhláška - Vestník vlády SR r. 2021-čiastka 19
v prílohe je aj vzor nového „Potvrdenia o vykonaní testu“ so 14 dennou karanténou pozitívne testovaných osôb
 [740,5 kB]

10.02.2021 - Verejná vyhláška - Poľovnícka spoločnosť Vreteň
Oznámenie o výplate náhrady za postúpenie úžívania spoločenského poľovného revíru Poľana - Veľký Vreteň za rok 2021
 [184,6 kB]

08.02.2021 - Oznámenie o uložení zásielky 05.02.2021
Oznámenie o uložení zásielky - Jaroslav Bizik
 [107,7 kB]

29.01.2021 - Oznámenie o uložení zásielky 29.01.2021
Oznámenie o uložení zásielky - Jaroslav Bizik
 [122,9 kB]