Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
08.10.2018 - Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Obec Radoľa
na stavbu: 10795-Radoľa-Pod Dúbravkou-Predĺženie NNK,Stredoslovenská distribučná a.s.
 [1,3 MB]

08.10.2018 - Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Obec Radoľa
Novostavba rodinného domu, elektrická, kanalizačná a vodovodná prípojka a záhradný domče- D. Krivačkovák
 [4,0 MB]

08.10.2018 - Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Obec Radoľa
Novostavba rodinného domu, elektrická, kanalizačná a vodovodná prípojka - M. Kultanová
 [4,3 MB]

03.10.2018 - Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016-2020
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu OU-ZA-OSZP2-2018/024593-44/Gr
 [448,0 kB]

21.09.2018 - Prostest prokurátora
Protest prokurátora proti rozhodnutia Mesta Kysucké Nové Mesto sp. zn. výst. 1584/2015-An2 zo dňa 30.05.2015
 [2,3 MB]

10.09.2018 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí stavebného konania - Radoľa - Pod Dúbravkou-Predĺženie NNK,Stredoslovenská distribučná a.s.
 [565,9 kB]

05.09.2018 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - novostavba rod.domu, el., kanalizačná a vodovodná prípojka a záhradný domčk- Dominika Kriváčkoová
 [846,4 kB]

30.08.2018 - Rozhodnutie - Obec Radoľa
Novostavba rod. domu, studňa, el. vod. a kanalizačná prípojka, spevnené plochy a oporný múr-Ing.Veronika Kasáková
 [4,0 MB]

30.08.2018 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Obec Radoľa
Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Snežnica - časť Hrby
 [2,4 MB]

28.08.2018 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - novostavba rod.domu, el., kanalizačná prípojka - Michaela Kultanová
 [816,3 kB]

27.08.2018 - Oznámenie o strategickom dokumente
Zmena a Doplnok č. 2 Územného plánu mesta Kysucké Nové Mesto...
 [1,4 MB]

08.08.2018 - Verejná vyhláška-Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Snežnica - časť Hrby
 [1,3 MB]