Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
22.05.2023 - Oznámenie o uložení zásielky 25.05.2023
Oznámenie o uložení zásielky Ján Gajdošík
 [170,9 kB]

18.05.2023 - Dražobná vyhláška
Dražobná vyhláška o dražbe nehnuteľnosti 322EX 723/22-35 A.Zábojníková
 [2,4 MB]

15.05.2023 - Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Anna Lisková
 [95,1 kB]

12.05.2023 - Verejná vyhláška
Stavebné povolenie - ,,15267-Radoľa-Brezie nižné-zahustenie TS"
 [171,6 kB]

05.05.2023 - Verejná vyhláška
Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v k.ú. Radoľa
 [464,6 kB]

28.04.2023 - Oznámenie o uložení zásielky 28.04.2023
Oznámenie o uložení zásielky Lenka Kríšková
 [174,4 kB]

17.04.2023 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie
Schválenie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu KNM - OU-KM-OSZP-2023-000197-028
 [3,5 MB]

13.04.2023 - Oznámenie o uložení zásielky 13.3.2023
Oznámenie o uložení zásielky Lenka Kríšková
 [170,6 kB]

27.03.2023 - Oznámenie o strategickom dokumente
Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán Obce Snežnica - OU-KM-OSZP-2023-000629-004
 [875,9 kB]

21.03.2023 - Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí SK - 15267-Radoľa-Brezie nižné-zahustenie TS
 [647,7 kB]

15.03.2023 - Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Dominika Duchoňová
 [175,3 kB]

15.03.2023 - Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí stavebného konania - ,, 15267-Radoľa-Brezie nižné-zahustenie TS"
 [134,9 kB]