Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
27.02.2013 - Verejná vyhláška - ObÚ ŽP Žilina
Stavebné povolenie pre stavebníka Drahoslav Fraňo a manž. Silvia
 [3,9 MB]

24.01.2013 - Verejná vyhláška - ObÚ ŽP Žilina
Oznámenie o začatí SK - Kanalizačná prípojka+ČOV - D.Fraňo a manž. Silvia
 [2,0 MB]

18.01.2013 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Novostavba rímskokatolíckeho kostola v Radoli
 [7,0 MB]

09.01.2013 - Oznámenie o uložení zásielky 09-01-2013
Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Čillík
 [585,2 kB]

28.12.2012 - Oznámenie o uložení zásielky 28-12-2012
Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Čillík
 [584,2 kB]

14.12.2012 - Verejná vyhláška - Obec Rudina
Stavebné povolenie na stavbu :Telocvičňa pri ZŠ Radoľa
 [4,3 MB]

11.12.2012 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Stavebné povolenie na stavbu : Radoľa - Pri kaštieli - rekonštrukcia NN
 [3,5 MB]

11.12.2012 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - Novostavba rímskokatolíckeho kostola, vodovodná, elektrická , plynová a kanalizačná prípojka, parkoviská a spevnené plochy
 [3,8 MB]

30.11.2012 - Návrh VZN o miestnych daniach od 01- 01- 2013
Miestne dane
 [189,3 kB]

30.11.2012 - Návrh VZN - Prevádzkový poriadok verejných pohrebísk v obci Radoľa
Prevádzkový poriadok verejných pohrebísk v obci Radoľa
 [15,5 MB]

27.11.2012 - Návrh rozpočtu 2013
Výdavky
 [190,8 kB]

27.11.2012 - Návrh rozpočtu 2013
Príjmy
 [127,2 kB]