Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

31 JAN 2014

Pozvánka - Zumba

Srdečne Vás pozývame na hodiny Zumby do Športovej haly v Radoli , každý utorok od 19:00h - 20:00h.
Príďte si zatancovať, zabaviť sa, naučiť sa rôzne tanečné štýly a nechať sa unášať horúcimi LATINO rytmami. Hodiny Zumby Vás vytrhnú z rutinného života a prenesú Vás do príjemnej atmosféry plnej hudby, tanca a radosti.
Preto neváhajte, vezmite detičky a príďte na prvú hodinu, ktorá začne už 17.2.2014 za uvítaciu cenu 1€. Cenník ďalších lekcií bude : Dospelí: 2€ , Študenti: 1€ a deti do 12r.: ZADARMO.

3 JAN 2014

Oznam

Obec Radoľa oznamuje občanom, ktorí ešte nemajú uzatvorené nájomné zmluvy na hrobové miesta, aby si v zmysle zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve prišli na Obecný úrad v Radoli uzatvoriť nájomné zmluvy na hrobové miesta na cintoríne (Nový cintorín, Starý cintorín) a zaplatiť poplatok za užívanie hrobových miest v zmysle VZN Obce Radoľa č.2/2012.

17 SEP 2013

Oznam - bezplatné zasielanie SMS

Od 16. januára 2013 ponúkame občanom obce Radoľa novú bezplatnú službu : SMS informácie

Obecný rozhlas je už tradičnou súčasťou života na dedine. Mnohí ste však počas dňa v práci, vybavujete svoje záležitosti u lekára alebo na úradoch. Prípadne už máte kvalitnejšie okná, cez ktoré obecný rozhlas nepočuť alebo najbližšie amplióny máte príliš ďaleko. Často sa tak stáva, že sa nedozviete dôležité informácie včas.
Mobilný telefón je azda v každej domácnosti a môže byť dobrým pomocníkom. Ponúkame preto všetkým občanom obce Radoľa možnosť bezplatného zasielania SMS správ na ich mobilné telefóny.
Posielať budeme:
správy, ktoré sa týkajú vopred ohlásených odstávok elektriny, vody prípadne iných sietí
- informácie o poruchách,
- informácie o umiestnení veľkokapacitných kontajnerov a separovanom zbere komodít, pre ktoré nemáme v obci trvale umiestnené kontajnery,
- meteorologické výstrahy,
- informácie o vyhlásení mimoriadnych situácií (vysoký vodný stav, snehová kalamita),
- informácie, ktoré sú dôležité pre ochranu života, zdravia alebo majetku občanov.
Zatiaľ neplánujeme zasielať:
- informácie o predajcoch
- pozvánky na kultúrne a športové podujatia
V prípade veľkého záujmu občanov o iné informácie je možné štruktúru informácií rozšíriť.

Ak máte záujem o doručovanie SMS správ z Obecného úradu pošlite SMS správu obsahujúcu
MENO PRIEZVISKO ČÍSLO DOMU
na číslo 0911 951 305

25 MAR 2013

Oznam

Pri cintoríne v Radoli sa našli dámske náramkové hodinky. Majiteľ si ich môže prísť vyzdvihnúť počas pracovných hodín na Obecný úrad v Radoli.

11 FEB 2013

Polícia upozorňuje

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci upozorňuje majiteľov bytov, rodinných domov rekreačných objektov na skutočnosť, že v poslednom období bol v policajnom okrese (Čadca + KNM) zaznamenaný zvýšený nárast trestnej činnosti krádeží vlámaním do objektov. Polícia na odhaľovanie páchateľov tejto trestnej činnosti využíva všetky dostupné metódy a prostriedky, no v mnohých prípadoch by však stačilo, keby majitelia týchto objektov a široká verejnosť boli k svojmu okoliu všímavejší. Ľahostajnosť a nezodpovednosť nahráva zlodejom. Zlodeji využívajú nepozornosť a neopatrnosť ich majiteľov a veľmi často vyhľadávajú nezabezpečené objekty, pritom ochrana nášho majetku závisí aj na dôslednom dodržiavaní jednoduchých pravidiel, ktoré nie sú vôbec nové a všetci ich dobre poznáme:
prevencia proti vlámaniu začína dobre zamknutými dverami, a preto vždy dôkladne skontrolujte dvere i okná, či sú zatvorené, pretože najčastejšie miesta vstupu zlodeja do bytu sú práve dvere a okná, bezpečnostné dvere sú pre zlodeja takmer neprekonateľnou prekážkou, neotvárajte vchodové dvere osobám, ktoré nepoznáte a nejdú k vám na návštevu, všímajte si podozrivé osoby pohybujúce sa vo vašom okolí, v prípade podozrenia ihneď volajte políciu na číslo 158, nenechávajte si doma väčší obnos peňazí, zapíšte si výrobné čísla elektroniky a iných cenností v byte, neposkytujte žiadne informácie o svojej domácnosti cudzím osobám a najmä nie telefonicky, i keď sa predstavia, že sú z akéhokoľvek úradu, venujte zvýšenú pozornosť všetkým cudzím osobným motorovým vozidlám.

4 DEC 2012

Oznam - Zber obnoseného a nepotrebného šatstva

Obecný úrad v Radoli oznamuje občanom, že pri budove Obecného úradu v Radoli bola umiestnená nádoba na zber obnoseného a nepotrebného šatstva. Uvedenú nádobu môžu občania využívať celoročne.
Do zbernej nádoby sa zberá: dámske, pánske, detské letné a zimné oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy, prestieradlá, metrový textil.
Veci je potrebné zabaliť do igelitových vriec alebo iného vhodného obalu tak, aby nedošlo k znehodnoteniu pri prevoze.
Do zbernej nádoby sa nezberá : hračky, obuv, domáce potreby, matrace, koberce a nadrozmerné textilné veci.

17 SEP 2012

Oznam

Žiadame občanov, aby nevhadzovali komunálny odpad do kontajnerov určených na separovaný zber.
Oznamujeme občanom, že do žltých kontajnerov určených na separovaný zber plastov je možné okrem plastových PET fliaš vhadzovať aj iný plastový odpad ako sú :
- umyté tégliky z jogurtov a masla,
- mikroténové sáčky a tašky,
- igelitové fólie a obaly,
- plastové hračky a ďalšie drobné predmety z plastov.
V prípade uloženia objemnejšieho odpadu z plastov (napr. plastový záhradný nábytok alebo plastové bedničky), je možné uvedený kontajner odomknúť na požiadanie osobne na OcÚ alebo telefonicky na č. tel. 421 3233.
Plastové PET fľaše vhadzujeme do kontajnerov postláčané, aby sa ušetrilo miesto.
Ak máte návrh na vhodnejšie umiestnenie kontajnerov, kontaktujte obecný úrad na č. tel. 421 3233.