Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.51/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 75,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.12.2012
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)
Identifikátor Faktúra č.47/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 6,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.12.2012
Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ (IČO: 37812564)
Identifikátor Preddavková faktúra č.2012110490
Fakturovaný tovar alebo služba Licencia - register nehnuteľností, výber subjektov podľa IČO a obchodného názvu
Fakturovaná suma 120,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.106/2012
Dátum doručenia 17.12.2012
Dodávateľ Národné informačné stredisko SR, a.s., Bratislava
Identifikátor Faktúra č.1203/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu - ,,Telocvičňa pri ZŠ Radoľa"
Fakturovaná suma 4 600,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.107/2012
Dátum doručenia 17.12.2012
Dodávateľ František Čuntala, Žilina
Identifikátor Faktúra č. 4012010933
Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber
Fakturovaná suma 291,04 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.12.2012
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.0020123240
Fakturovaný tovar alebo služba Udržiavací poplatok programu KEO DOS a KEO WIN
Fakturovaná suma 250,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 13.12.2012
Dodávateľ KEO, s.r.o., Záhorce (IČO: 36739464)
Identifikátor Faktúra č.2012432
Fakturovaný tovar alebo služba Právne služby
Fakturovaná suma 84,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 13.12.2012
Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský s.r.o., advokátska kancelária (IČO: 36866849)
Identifikátor Faktúra č.139018834
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 36,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.104/2012
Dátum doručenia 10.12.2012
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.9/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Mikulášske predstavenie
Fakturovaná suma 80,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.105/2012
Dátum doručenia 09.12.2012
Dodávateľ Michal Lagíň, Žilina
Identifikátor Faktúra č.5744995799
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 56,09 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.12.2012
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.4012010629
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1 513,07€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.12.2012
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.43/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 31,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.12.2012
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)