Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 8247317813
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 30,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.12.2019
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 1935114944
Fakturovaný tovar alebo služba Plošná inzercia v dňoch 11.11.2019 a 18.11.2019 - My Žilinské noviny
Fakturovaná suma 105,60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 104/2019-1
Dátum doručenia 16.12.2019
Dodávateľ Petit Press, a.s., Bratislava (IČO: 35790253)
Identifikátor Faktúra č. 3091315566
Fakturovaný tovar alebo služba DOXX - stravné lístky
Fakturovaná suma 82,88,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 13.12.2019
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č.5540932707, 5540874294
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 1,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 12.12.2019
Dodávateľ Orange Slovensko,a.s.,Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 20190026
Fakturovaný tovar alebo služba Pokládka vodovodu, vodovodná prípojka s vodomernou šachtou, pripojenie na kanalizáciu s kontrolnou šachtou k domu smútku
Fakturovaná suma 6 000,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 114/2019
Dátum doručenia 12.12.2019
Dodávateľ JM-stavby,s.r.o.,Krasňany (IČO: 47800241)
Identifikátor Faktúra č. FVHO0419283,č. 012193722
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske pomôcky a kancelársky papier
Fakturovaná suma 303,33,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 115/2019
Dátum doručenia 12.12.2019
Dodávateľ KOEXIMPO,s.r.o.,Žilina (IČO: 31584268)
Identifikátor Faktúra č. 139204552
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Fakturovaná suma 52,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 106/2019
Dátum doručenia 06.12.2019
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 190153
Fakturovaný tovar alebo služba Vzdialené pripojenie prostredníctvom TeamViewer
Fakturovaná suma 10,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 112/2019
Dátum doručenia 05.12.2019
Dodávateľ PC Support,s.r.o.,Žilina (IČO: 47192917)
Identifikátor Faktúra č. 9
Fakturovaný tovar alebo služba "Mikulášske podujatie" zo dňa 05.12.2019
Fakturovaná suma 150,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 113/2019
Dátum doručenia 05.12.2019
Dodávateľ OZ Kub mladé Makovice 95,Žilina (IČO: 36143103)
Identifikátor Faktúra č. 2019092
Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce pri výstavbe vodovodu - Koscelisko
Fakturovaná suma 850,20,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 110/2019
Dátum doručenia 02.12.2019
Dodávateľ TONICAT,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č. 3020190080
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál do haly a miestnych komunikácií (chodník)
Fakturovaná suma 137,47,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 111/2019
Dátum doručenia 02.12.2019
Dodávateľ RISS Plus,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 2019VF478
Fakturovaný tovar alebo služba Víťazná ponuka opravy miestnych komunikácií v obci Radoľa
Fakturovaná suma 7 444,57,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 50/2019
Dátum doručenia 02.12.2019
Dodávateľ RILINE,s.r.o.,Ružomberok (IČO: 36745821)