Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.50/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 20,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.11.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra FV 2015/204
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál ( drevo+poťah) - stolnotenisový oddiel
Fakturovaná suma 429,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.91/2015
Dátum doručenia 05.11.2015
Dodávateľ Róbert Valuch, Žilina (IČO: 40583236)
Identifikátor Faktúra č.3020150030
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu šachty pri MŠ, rigolov a priepustov v obci
Fakturovaná suma 256,68 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.90/2015
Dátum doručenia 04.11.2015
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.2015064
Fakturovaný tovar alebo služba Údržba - predĺženie životnosti strechy na budove ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 2 043,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.92/2015
Dátum doručenia 04.11.2015
Dodávateľ AKVAPLAST-PLUS, s.r.o., Košice (IČO: 36578266)
Identifikátor Faktúra č.2015/0279
Fakturovaný tovar alebo služba Tlač Spravodajcu
Fakturovaná suma 168,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.88/2015
Dátum doručenia 02.11.2015
Dodávateľ TIME PRINT - Róbert Lopušan, Varín (IČO: 33862494)
Identifikátor Faktúra č.2015061
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava havarijného stavu plochej strechy na budove ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 1 197,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.77/2015
Dátum doručenia 02.11.2015
Dodávateľ AKVAPLAST-PLUS, s.r.o., Košice (IČO: 36578266)
Identifikátor Faktúra č.2015253
Fakturovaný tovar alebo služba Program Office 2016, inštalácia poč.siete, prierez, lištovanie, kabeláž, Aaktivácia a aktualizácia microsoft......
Fakturovaná suma 406,54 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.86/2015
Dátum doručenia 27.10.2015
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Posistné 2522229856
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Fakturovaná suma 132,64 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 23.10.2015
Dodávateľ KOOPERATÍVA poisťovňa ,a.s., Bratislava (IČO: 00585441)
Identifikátor Faktúra č.7509092215
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 63,22 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.10.2015
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.150100054
Fakturovaný tovar alebo služba Servis a oprava obecného rozhlasu
Fakturovaná suma 516,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.73/2015
Dátum doručenia 21.10.2015
Dodávateľ JD Rozhlasy SK, s.r.o., Turzovka (IČO: 44528035)
Identifikátor Faktúra č.00115441
Fakturovaný tovar alebo služba Reklamné predmety s erbom obce
Fakturovaná suma 557,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.85/2015
Dátum doručenia 19.10.2015
Dodávateľ Luton spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)
Identifikátor Faktúra č.139084792
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.81/2015
Dátum doručenia 19.10.2015
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)