Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 20200042
Fakturovaný tovar alebo služba Hudobná produkcia
Fakturovaná suma 180,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 22/2020
Dátum doručenia 09.03.2020
Dodávateľ Danuty,s.r.o.,Raková (IČO: 52301803)
Identifikátor Faktúra č. 6/2020
Fakturovaný tovar alebo služba Občerstvenie pre fašiangový sprievod
Fakturovaná suma 160,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 21/2020
Dátum doručenia 04.03.2020
Dodávateľ Catering Quatrefoil,s.r.o.,Povina (IČO: 52538664)
Identifikátor Faktúra č. 00120088
Fakturovaný tovar alebo služba Reklamné predmety s logom obce Radoľa
Fakturovaná suma 289,26,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 19/2020
Dátum doručenia 04.03.2020
Dodávateľ LUTON,spol.s r.o.,Žilina (IČO: 00591467)
Identifikátor Faktúra č. 2020006
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií
Fakturovaná suma 156,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 20/2020
Dátum doručenia 03.03.2020
Dodávateľ TONICAT,s.r.o.,Bratislava (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.20200120
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 02.03.2020
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č. 2200183
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava plynomernej skrinky
Fakturovaná suma 217,34,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 18/2020
Dátum doručenia 02.03.2020
Dodávateľ SIDOR,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č. 139211375
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Fakturovaná suma 52,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 2/2020
Dátum doručenia 02.03.2020
Dodávateľ TOI TOI DIXI,Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 3020200012
Fakturovaný tovar alebo služba Všeobecný materiál pre pracovnú oblasť
Fakturovaná suma 53,64,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 15/2020
Dátum doručenia 26.02.2020
Dodávateľ RISS Plus,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.8253276784
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 90,26,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 20.02.2020
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č2020110233
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 033,58,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 20.02.2020
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2020110234
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z.
Fakturovaná suma 201,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 20.02.2020
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Majetok
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku - dom smútku, OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 127,73,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 20.02.2020
Dodávateľ Komunálna poisťovňa,a.s. Banská Bystrica (IČO: 00623814)