Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 8269582432
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 30,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.10.2020
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 2220200465
Fakturovaný tovar alebo služba Drť Varín (chodník)
Fakturovaná suma 955,34,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 06.10.2020
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č. 2020/0214
Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca obce Radoľa č.1,8 str., č. 2,8 str.
Fakturovaná suma 331,20,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 85/2020
Dátum doručenia 06.10.2020
Dodávateľ TIME PRINT - Lopušan Róbert, Varín (IČO: 33862494)
Identifikátor Faktúra č. 0212020
Fakturovaný tovar alebo služba Spracovanie projektovej dokumentácie a podkladu pre verejné obstarávanie (výkaz výmer) pre rekonštrukciu vykurovania objektov ZŠ s MŠ v Radoli a športovej haly
Fakturovaná suma 1140,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 80/2020
Dátum doručenia 05.10.2020
Dodávateľ KPSO spol.sr.o.,Kalinov (IČO: 44500203)
Identifikátor Faktúra č. 2200786
Fakturovaný tovar alebo služba Práce na prekládke plynovej prípojky k RD (premiestnenie potrubia do väčšej hĺbky kvôli inštalácií dažďovej kanalizácie)
Fakturovaná suma 117,73,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 79/2020
Dátum doručenia 05.10.2020
Dodávateľ SIDOR, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č. 2020649
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 05.10.2020
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č. 2020050
Fakturovaný tovar alebo služba Výstavba chodníka
Fakturovaná suma 1515,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 05.10.2020
Dodávateľ TONICAT, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č. 3020200074
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na chodník
Fakturovaná suma 761,26,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 02.10.2020
Dodávateľ RISS Plus,s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 2200762
Fakturovaný tovar alebo služba Rekonštrukcia kotolne v budove ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 8 544,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 76/2020
Dátum doručenia 28.09.2020
Dodávateľ SIDOR, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č.2020112738
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 347,50,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 23.09.2020
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2020112739
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z.
Fakturovaná suma 495,88,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 23.09.2020
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 20S220078
Fakturovaný tovar alebo služba Servis rozhlasu + akumulátory
Fakturovaná suma 259,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 72/2020
Dátum doručenia 23.09.2020
Dodávateľ JD ROZHLASY s.r.o., Horní Bečva (IČO: 27797007)