Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 3412953306
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 109,21 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.02.2017
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra 1020170012
Fakturovaný tovar alebo služba Príprava podkladov a zabezpečenie procesu verejného obstarávania zákazky : Zber, preprava a zneškodňovanie odpadov
Fakturovaná suma 104,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.16/2017
Dátum doručenia 23.02.2017
Dodávateľ Grantum, s.r.o., Žilina (IČO: 47443316)
Identifikátor Posistné 5002032121
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku
Fakturovaná suma 127.73 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 21.02.2017
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s. (IČO: 31595545)
Identifikátor Faktúra 2/2017
Fakturovaný tovar alebo služba Zabezpečenie fašiangového sprievodu+ tanečná zábava ( pochovávanie basy )
Fakturovaná suma 350,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.19/2017
Dátum doručenia 20.02.2017
Dodávateľ Vladimír Ochodničan, KNM (IČO: 41172558)
Identifikátor Faktúra 2017110143
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 187,36 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.3 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 20.02.2017
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra 2171104710
Fakturovaný tovar alebo služba Použitie hudobnývh diel v súlade s Autorským zákonom
Fakturovaná suma 20,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 20.02.2017
Dodávateľ SOZA, Bratislava (IČO: 00178454)
Identifikátor Faktúra 0121700414
Fakturovaný tovar alebo služba Plastový riad - Fašiangy
Fakturovaná suma 64,36 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.17/2017
Dátum doručenia 16.02.2017
Dodávateľ KOEXIMPO, .s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Identifikátor Faktúra 3/2017
Fakturovaný tovar alebo služba Výroba nábytku na mieru - kancelárie OcÚ
Fakturovaná suma 673,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6/2017
Dátum doručenia 16.02.2017
Dodávateľ BESTBYT, Radoľa (IČO: 34769188)
Identifikátor Poistné 5002150531
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku
Fakturovaná suma 46,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 15.02.2017
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s. (IČO: 31595545)
Identifikátor Faktúra 5387974342
Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta
Fakturovaná suma 0,04 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.02.2017
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra 2017008
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií
Fakturovaná suma 325,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.4-1/2017
Dátum doručenia 10.02.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra 2017091
Fakturovaný tovar alebo služba Vodoinštalačné práce - športová hala
Fakturovaná suma 36,91 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.14/2017
Dátum doručenia 10.02.2017
Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)