Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2120170119
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na úpravu miestnej komunikácie v obci
Fakturovaná suma 761,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.71/2017
Dátum doručenia 03.07.2017
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.10170002
Fakturovaný tovar alebo služba Ozvučenie a osvetlenie - hudobná produkcia kultúrnej akcie - Stretnutie seniorov Dolných Kysúc, JDS Radoľa
Fakturovaná suma 250,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.72/2017
Dátum doručenia 03.07.2017
Dodávateľ Lenka Hromádková - CS Agency, Radoľa (IČO: 46816976)
Identifikátor Faktúra č.2017041
Fakturovaný tovar alebo služba Úprava cesty v obci - lávka k športovému areálu - ŠK
Fakturovaná suma 820,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.73/2017
Dátum doručenia 03.07.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.2017042
Fakturovaný tovar alebo služba Práce na úprave miestnej komunikácie v obci - spevnenie povrchu
Fakturovaná suma 683,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.74/2017
Dátum doručenia 03.07.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.10170003
Fakturovaný tovar alebo služba Ozvučenie a osvetlenie - hudobná produkcia kultúrnej akcie - Pľacový turnaj ,,O pohár starostu obce"
Fakturovaná suma 300,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.75/2017
Dátum doručenia 03.07.2017
Dodávateľ Lenka Hromádková - CS Agency, Radoľa (IČO: 46816976)
Identifikátor Faktúra č.170604369
Fakturovaný tovar alebo služba Predĺženie predplatného ,, Ročné print+digi"
Fakturovaná suma 29,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.77/2017
Dátum doručenia 03.07.2017
Dodávateľ Neografia, a.s., Martin (IČO: 31597912)
Identifikátor Faktúra č. 10170139
Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie Spravodajca Obec Radoľa 2/2017
Fakturovaná suma 192,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.70/2017
Dátum doručenia 30.06.2017
Dodávateľ Reklamný servis, spol.s r.o. (IČO: 36417033)
Identifikátor Faktúra č.2120170109
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - atletická dráha - areál ZŠ Radoľa
Fakturovaná suma 914,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.64/2017
Dátum doručenia 26.06.2017
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.2220170196
Fakturovaný tovar alebo služba Palivové drevo - Pľacový turnaj o pohár starostu obce
Fakturovaná suma 61,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.68/2017
Dátum doručenia 26.06.2017
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.139126951
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.53/2017
Dátum doručenia 26.06.2017
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.3416842611
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 106.94 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.06.2017
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.00117268
Fakturovaný tovar alebo služba Trofeje s logom obce - futbalový turnaj ,,O pohár starostu obce"
Fakturovaná suma 87,90 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.61/2017
Dátum doručenia 23.06.2017
Dodávateľ LUTON, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)