Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.7501346170
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 63,28 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.02.2015
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2015110156
Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber
Fakturovaná suma 498,12 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.02.2015
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2015030
Fakturovaný tovar alebo služba Dopravné zrkadlá
Fakturovaná suma 817,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.22/2015
Dátum doručenia 23.02.2015
Dodávateľ VIAPRO, s.r.o., Trnava (IČO: 36693693)
Identifikátor Faktúra č.20150172
Fakturovaný tovar alebo služba Sídliskové kontajnery
Fakturovaná suma 811,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č15/2015
Dátum doručenia 19.02.2015
Dodávateľ FEREX, s.r.o., Nitra (IČO: 17682258)
Identifikátor Faktúra č.012150744
Fakturovaný tovar alebo služba Papierové obrusy+krepový papier - Fašiangy
Fakturovaná suma 96,87 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.21/2015
Dátum doručenia 18.02.2015
Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584269)
Identifikátor Faktúra č.2015110092
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1 542,03 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 18.02.2015
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2015075
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci
Fakturovaná suma 60,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva
Dátum doručenia 18.02.2015
Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)
Identifikátor Faktúra č2015/015
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava kopírky TOSHIBA studio 166 - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 63,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.20/2015
Dátum doručenia 13.02.2015
Dodávateľ Ján Balát-COPYTECHNIK, Višňové (IČO: 40436705)
Identifikátor Faktúra č.2015/17
Fakturovaný tovar alebo služba Zdravotná posudková činnosť
Fakturovaná suma 45,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.02.2015
Dodávateľ KURATÍVA, s.r.o., Kysucký Lieskovec (IČO: 36691291)
Identifikátor Faktúra č.139066582
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.5/2015
Dátum doručenia 09.02.2015
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Členský príspevok
Fakturovaný tovar alebo služba Región Beskydy - členské
Fakturovaná suma 145,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.02.2015
Dodávateľ Región Beskydy, Žilina (IČO: 36148474)
Identifikátor Faktúra č.6770487586
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 61,24 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.02.2015
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)