Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 29/2014
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 51,30 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.06.2014
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)
Identifikátor Faktúra 30/2014
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 9,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.06.2014
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)
Identifikátor Faktúra 201444001
Fakturovaný tovar alebo služba Grafické práce - Spravodajca 1/2014
Fakturovaná suma 96,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.50-1/2014
Dátum doručenia 05.06.2014
Dodávateľ Pixmark s.r.o., Žilina (IČO: 45517436)
Identifikátor Faktúra 1020140030
Fakturovaný tovar alebo služba Práce strojom - úprava areálu ZŠ Radoľa
Fakturovaná suma 98,52 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.53/2014
Dátum doručenia 04.06.2014
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra 140043
Fakturovaný tovar alebo služba Záloha údajov, obnova údajov PC Lenovo, KEO, AZUV, Ofifice 2013......
Fakturovaná suma 105,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.22/2014
Dátum doručenia 02.06.2014
Dodávateľ PC Support, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)
Identifikátor Faktúra 140045
Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia programov - obyvatelia, pokladňa, hroby
Fakturovaná suma 45,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.51/2014
Dátum doručenia 02.06.2014
Dodávateľ PC Support, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)
Identifikátor Faktúra 212014556
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz žumpy - areál ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 126,72 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.45/2014
Dátum doručenia 28.05.2014
Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra 2014018
Fakturovaný tovar alebo služba Audítorské overenie účt.závierky a úzavierky za r.2013
Fakturovaná suma 1060,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 27.05.2014
Dodávateľ Darina Palatická, audítor, Mojmírovce (IČO: 33713961)
Identifikátor Faktúra 201400209
Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca - tlač
Fakturovaná suma 264,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.50/2014
Dátum doručenia 27.05.2014
Dodávateľ TigerPrint s.r.o., Žilina (IČO: 45698813)
Identifikátor Faktúra 139048354
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.49/2014
Dátum doručenia 23.05.2014
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra 4132006188
Fakturovaný tovar alebo služba Výmena merania NN
Fakturovaná suma 44,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.05.2014
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra 7404751372
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 70,99 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.05.2014
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)