Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.7401689815
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 71,01 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.02.2014
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.201455005
Fakturovaný tovar alebo služba Grafické práce - výroba spravodajcu
Fakturovaná suma 128,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6-1/2014
Dátum doručenia 21.02.2014
Dodávateľ Pixmark s.r.o., Žilina (IČO: 45517436)
Identifikátor Faktúra č.4014000409
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1 486,58 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 19.02.2014
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.201402
Fakturovaný tovar alebo služba Obloženie dievčenských a chlapčenských šatní vešiakovými stenami - hala
Fakturovaná suma 670,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.12/2014
Dátum doručenia 18.02.2014
Dodávateľ Milan Macúš, KNM (IČO: 43211755)
Identifikátor Poistná zmluva 5002032121
Fakturovaný tovar alebo služba Združené poistenie majetku
Fakturovaná suma 127,73 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.02.2014
Dodávateľ KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 31595545)
Identifikátor Poistná zmluva 5002150531
Fakturovaný tovar alebo služba Združené poistenie majetku
Fakturovaná suma 46,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.02.2014
Dodávateľ KOMUNÁLNA poisťpvňa a.s, Bratislava (IČO: 31595545)
Identifikátor Faktúra č.201400053
Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca - tlač
Fakturovaná suma 360,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.11/2014
Dátum doručenia 14.02.2014
Dodávateľ TigerPrint s.r.o, Žilina (IČO: 45698813)
Identifikátor Faktúra č.2014080
Fakturovaný tovar alebo služba Právne služby
Fakturovaná suma 84,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 13.02.2014
Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, s.r.o., advokátska kancelária (IČO: 36866849)
Identifikátor Faktúra č.2140017
Fakturovaný tovar alebo služba Nástenná vitrína 2x
Fakturovaná suma 689,05 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.8/2014
Dátum doručenia 13.02.2014
Dodávateľ TERAaport-Muller, s.r.o., Praha (IČO: 28486617)
Identifikátor Faktúra č.1411200031
Fakturovaný tovar alebo služba Tenisová a volejbalová sada Sportech pár - hala
Fakturovaná suma 1 198,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.10/2014
Dátum doručenia 13.02.2014
Dodávateľ KORATEX a.s., Bratislava (IČO: 31332277)
Identifikátor Faktúra č.321400066
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 160,76 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6/2014
Dátum doručenia 07.02.2014
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č.1758623563
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 64,99 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.02.2014
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)