Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.42/2013
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 79,65 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka
Dátum doručenia 09.10.2013
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)
Identifikátor Faktúra č.3131021106
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné a stočné - budova ŠK
Fakturovaná suma 916,62 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 04.10.2013
Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.7309677919
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 72,72 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 30.09.2013
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.11/2013
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Fábia - modul zapalovania
Fakturovaná suma 57,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.66/2013
Dátum doručenia 17.09.2013
Dodávateľ Absolon Marcel, Nesluša 192 (IČO: 43755283)
Identifikátor Faktúra č.4013007205
Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber
Fakturovaná suma 481,33 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.2 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 17.09.2013
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2013551
Fakturovaný tovar alebo služba Právne služby
Fakturovaná suma 84,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva
Dátum doručenia 16.09.2013
Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, s.r.o., advokátska kancelária (IČO: 36866849)
Identifikátor Faktúra č.139033612
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.65/2013
Dátum doručenia 13.09.2013
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.13004
Fakturovaný tovar alebo služba Prevedené stavebné práce
Fakturovaná suma 12 992,52 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o dielo č.IV/1/2013
Dátum doručenia 10.09.2013
Dodávateľ L.P.BAU, s.r.o., KNM (IČO: 46857001)
Identifikátor Faktúra č.3753749457
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 61,79 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.09.2013
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.38/2013
Fakturovaný tovar alebo služba Kultúrne vystúpenie - Kaštieľ - ,,Maškrtná nedeľa"
Fakturovaná suma 150,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.63/2013
Dátum doručenia 09.09.2013
Dodávateľ Kysuckí heligonkári, Roman Capek, Skalité (IČO: 37975731)
Identifikátor Faktúra č.4013006889
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1 501,34 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 06.09.2013
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.21/2013
Fakturovaný tovar alebo služba Vykonané stavebné práce - Obnova atletickej dráhy okolo viacúčelového športové ihriska
Fakturovaná suma 2 304,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.32/2013
Dátum doručenia 05.09.2013
Dodávateľ VAAT, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 45585954)