Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2013042
Fakturovaný tovar alebo služba Právne služby
Fakturovaná suma 84,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva
Dátum doručenia 11.02.2013
Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, s.r.o., advokátska kancelária (IČO: 36866849)
Identifikátor Faktúra č.2131104956
Fakturovaný tovar alebo služba Licencia na verejné použitie hodobných diel v obecnom rozhlase - SOZA
Fakturovaná suma 20,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.02.2013
Dodávateľ SOZA, Bratislava (IČO: 00178454)
Identifikátor Faktúra č.89929121
Fakturovaný tovar alebo služba Publikácia - Zákonník práce
Fakturovaná suma 10,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.10/2013
Dátum doručenia 11.02.2013
Dodávateľ PORADCA s.r.o., Žilina (IČO: 36371271)
Identifikátor Faktúra č.4013000458
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1 395,69 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 08.02.2013
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.7746952264
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 60,61 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.02.2013
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.1030120002
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba v obci
Fakturovaná suma 4 551,48 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.4/2013
Dátum doručenia 07.02.2013
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.330208
Fakturovaný tovar alebo služba Čistiaci prostriedok
Fakturovaná suma 37,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.9/2013
Dátum doručenia 06.02.2013
Dodávateľ XINTEX Slovakia s.r.o., Prešov (IČO: 36459046)
Identifikátor Faktúra č.01/2013
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 76,95 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 05.02.2013
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)
Identifikátor Faktúra č.02/2013
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 6,84 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 05.02.2013
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)
Identifikátor Faktúra č.03/2013
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 22,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 05.02.2013
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)
Identifikátor Faktúra č.7237723435
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu
Fakturovaná suma 1 211,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 04.02.2013
Dodávateľ SPP, a.s., Bratislava (IČO: 35815256)
Identifikátor Faktúra č.139021856
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 48,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.8/2013
Dátum doručenia 04.02.2013
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)