Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.17/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 10,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.04.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.18/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 11,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.04.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.139069634
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.25-1/2015
Dátum doručenia 07.04.2015
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.2015100042
Fakturovaný tovar alebo služba Vrecová asfaltová obalová zmes - oprava miestnych komunikácií v obci
Fakturovaná suma 113,47 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.28/2015
Dátum doručenia 07.04.2015
Dodávateľ BITUNOVA spol. s.r.o., Zvolen (IČO: 30228247)
Identifikátor Faktúra č.2015100038
Fakturovaný tovar alebo služba Vrecová asfaltová obalová zmes - oprava miestnych komunikácií v obci
Fakturovaná suma 702,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.28/2015
Dátum doručenia 07.04.2015
Dodávateľ BITUNOVA spol. s.r.o., Zvolen (IČO: 30228247)
Identifikátor Faktúra č.3020150008
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - Budova v areály ihriska
Fakturovaná suma 26,71 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.31/2015
Dátum doručenia 01.04.2015
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.20150102
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - OcÚ
Fakturovaná suma 192,32 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.32/2015
Dátum doručenia 01.04.2015
Dodávateľ Stanislav Sádecký - PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)
Identifikátor Faktúra č.3053511371
Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX
Fakturovaná suma 1193,98 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 01.04.2015
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č.012015
Fakturovaný tovar alebo služba Zameranie športovej haly - GP
Fakturovaná suma 180,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.27/2015
Dátum doručenia 01.04.2015
Dodávateľ Geoprom, T.Vansovej, Žilina (IČO: 34355278)
Identifikátor Faktúra č.1506478
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za verejný prenos zvukových a obazových záznamov prostredníctvom rozhlasu
Fakturovaná suma 33,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Oprávnenie
Dátum doručenia 30.03.2015
Dodávateľ SLOVGRAM, , Bratislava (IČO: 17310598)
Identifikátor Faktúra č.3151019269
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 139,08 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 30.03.2015
Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.7502314260
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 62,98 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.03.2015
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)