Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.22/2014
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 5,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.12.2014
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.3043514476
Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX
Fakturovaná suma 171,56 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.12.2014
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č.201444012
Fakturovaný tovar alebo služba Grafické práce - Spravodajca 3/2014
Fakturovaná suma 150,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.92-1/2014
Dátum doručenia 12.12.2014
Dodávateľ Pixmark s.r.o., Žilina (IČO: 45517436)
Identifikátor Faktúra č.OPS/2483/2014
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za vedenie účtu
Fakturovaná suma 39,96 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 12.12.2014
Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s., Žilina (IČO: 31575951)
Identifikátor Faktúra č.4014005175
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1 819,39 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 12.12.2014
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.20144916
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci
Fakturovaná suma 60,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva
Dátum doručenia 11.12.2014
Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)
Identifikátor Faktúra č.2768584828
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 60,66 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.12.2014
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.139063225
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.97/2014
Dátum doručenia 09.12.2014
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.13/2014
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 9,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 04.12.2014
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.14/2014
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 22,95 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 04.12.2014
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.15/2014
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 8,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 04.12.2014
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Platobný výmer
Fakturovaný tovar alebo služba Členské ZMOS na rok 2015
Fakturovaná suma 240,73 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 01.12.2014
Dodávateľ Združenie miest a obcí Slovenska, Bratislava (IČO: 00584614)