Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.139023043
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 48,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.16/2013
Dátum doručenia 06.03.2013
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.7/2013
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 54,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.03.2013
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)
Identifikátor Faktúra č.8/2013
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 4,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.03.2013
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)
Identifikátor Faktúra č.9/2013
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 12,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.03.2013
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)
Identifikátor Faktúra č.4013001087
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1 408,81 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 06.03.2013
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.9747935611
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 64,61 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.03.2013
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.1020130005
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba v obci
Fakturovaná suma 2 709,05 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.15/2013
Dátum doručenia 05.03.2013
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.2013100
Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia programu MZDY 2013
Fakturovaná suma 12,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.17/2013
Dátum doručenia 05.03.2013
Dodávateľ Andrej Mičica ICI, Zástranie (IČO: 41566131)
Identifikátor Faktúra
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za službu verejnosti - RTVS
Fakturovaná suma 56,68 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 01.03.2013
Dodávateľ Rozhlas a televízia Slovenska, Bratislava (IČO: 47232480)
Identifikátor Faktúra č.7301631947
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 72,14 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.02.2013
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.6/2013
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 6,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.02.2013
Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ Radoľa (IČO: 37812564)
Identifikátor Faktúra č.5002150531
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku
Fakturovaná suma 46,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.5002150531
Dátum doručenia 15.02.2013
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava (IČO: 31595545)