Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.139025602
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 48,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.27/2013
Dátum doručenia 07.05.2013
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.20132920051004049 - preplatok
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - OcÚ
Fakturovaná suma 159,55 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva č.72160511
Dátum doručenia 06.05.2013
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.4013002859
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1 441,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.05.2013
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.7207809130
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu
Fakturovaná suma 1 211,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.05.2013
Dodávateľ SPP, a.s., Bratislava (IČO: 35815256)
Identifikátor Faktúra č.13018
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci
Fakturovaná suma 158,93 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.24/2013
Dátum doručenia 03.05.2013
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)
Identifikátor Faktúra č.201300182
Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca - tlač
Fakturovaná suma 264,00€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.26/2013
Dátum doručenia 02.05.2013
Dodávateľ TigerPrint s.r.o, Žilina (IČO: 45698813)
Identifikátor Faktúra č.2013028
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia odpadu VKK
Fakturovaná suma 910,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 30.04.2013
Dodávateľ Peter Janek, Teplička nad Váhom (IČO: 41924151)
Identifikátor Faktúra č.13/2013
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 0,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 25.04.2013
Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ Radoľa (IČO: 37812564)
Identifikátor Faktúra č.2013011
Fakturovaný tovar alebo služba Audítorské overenie účt.závierky a uzávierky za rok 2012
Fakturovaná suma 1 060,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 25.04.2013
Dodávateľ Ing.Darina Palatická, audítor SKAU
Identifikátor Faktúra č.02/2013
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Fábia - výfuk, olej, prezutie a vyváženie kolies
Fakturovaná suma 204,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.25/2013
Dátum doručenia 25.04.2013
Dodávateľ Absolon Marcel, Nesluša 192 (IČO: 43755283)
Identifikátor Faktúra č.2013164
Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia programov AZUV+KEO
Fakturovaná suma 36,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.23/2013
Dátum doručenia 23.04.2013
Dodávateľ Andrej Mičica ICI, Zástranie (IČO: 41566131)
Identifikátor Poplatok
Fakturovaný tovar alebo služba Región Beskydy - členský príspevok
Fakturovaná suma 73,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.04.2013
Dodávateľ Región Beskydy, Žilina (IČO: 36148474)