Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra FV1400034
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava poruchy na vodovodnej prípojke a riadený pretlak v areáli v Riekach
Fakturovaná suma 9211,69 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.62/2014
Dátum doručenia 14.08.2014
Dodávateľ Jozef Jánošík, Rudinská cesta, KNM (IČO: 30546834)
Identifikátor Faktúra č.2014029
Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia programov - Microsoft Office
Fakturovaná suma 215,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.22-2/2014
Dátum doručenia 13.08.2014
Dodávateľ Andrej Mičica - ICI, Žilina (IČO: 41566131)
Identifikátor Faktúra č.4014003269
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1567,31 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 11.08.2014
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.140213
Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia programov - KEO, AZUV
Fakturovaná suma 20,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.57/2014
Dátum doručenia 08.08.2014
Dodávateľ PC Support, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)
Identifikátor Faktúra č.140236
Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia programu - AZUV
Fakturovaná suma 10,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.57-1/2014
Dátum doručenia 08.08.2014
Dodávateľ PC Support, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)
Identifikátor Faktúra č.9764771164
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 61,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.08.2014
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.201444004
Fakturovaný tovar alebo služba Grafické práce - Spravodajca 2/2014
Fakturovaná suma 48,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.52/2014
Dátum doručenia 31.07.2014
Dodávateľ Pixmark s.r.o., Žilina (IČO: 45517436)
Identifikátor Faktúra
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 70,69 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.07.2014
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.3020140019
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - výstavba WC na cintoríne
Fakturovaná suma 85,78 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.76/2014
Dátum doručenia 23.07.2014
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra 05/2014
Fakturovaný tovar alebo služba Vyhotovenie fotografií+CD z futbalového turnaja,, O pohár starostu obce Radoľa" - 20.ročník
Fakturovaná suma 60,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.73/2014
Dátum doručenia 22.07.2014
Dodávateľ SANOPA PLUS, Ing.Ľudovít Košálko, Martin (IČO: 37763270)
Identifikátor Faktúra 002/2014
Fakturovaný tovar alebo služba Úprava a zavesenie vstupnej brány v areály ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 50,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.71/2014
Dátum doručenia 21.07.2014
Dodávateľ Marek Kopásek, KNM (IČO: 46189106)
Identifikátor Faktúra 003/2014
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava poškodenej vstupnej brány na areály ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 100,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.74/2014
Dátum doručenia 21.07.2014
Dodávateľ Marek Kopásek, KNM (IČO: 46189106)