Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.4013009318
Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber
Fakturovaná suma 458,95 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.2 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 20.11.2013
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.7312072929
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 80,28 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 20.11.2013
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.130006
Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácie programov - register obyvateľov, Adobe Reader XI, mzdy, Azuv...
Fakturovaná suma 65,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.76/2013
Dátum doručenia 18.11.2013
Dodávateľ PC Support s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)
Identifikátor Faktúra č.20130312
Fakturovaný tovar alebo služba Renovácia tonera - OcÚ
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.77/2013
Dátum doručenia 18.11.2013
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.20130387
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby
Fakturovaná suma 344,53 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.78/2013
Dátum doručenia 18.11.2013
Dodávateľ Stanislav Sádecký - PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)
Identifikátor Faktúra č.2013692
Fakturovaný tovar alebo služba Právne služby
Fakturovaná suma 84,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva
Dátum doručenia 18.11.2013
Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., s.r.o., advokátska kancelária (IČO: 36866849)
Identifikátor Faktúra č.0020133819
Fakturovaný tovar alebo služba Školenie KEO
Fakturovaná suma 196,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.11.2013
Dodávateľ KEO, s.r.o., Záhorce (IČO: 36739464)
Identifikátor Faktúra: FV13063
Fakturovaný tovar alebo služba Prevedené stavebné práce
Fakturovaná suma 10 913,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o dielo č.001/2013
Dátum doručenia 15.11.2013
Dodávateľ HUPRO , spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00603546)
Identifikátor Faktúra č.0020133466
Fakturovaný tovar alebo služba Udržiavací poplatok programu KEO DOS
Fakturovaná suma 282,49 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.11.2013
Dodávateľ KEO, s.r.o., Záhorce (IČO: 36739464)
Identifikátor Faktúra č.4013009058
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1 509,63 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 14.11.2013
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra: FV13060
Fakturovaný tovar alebo služba Prevedené stavebné práce
Fakturovaná suma 52 796,88 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o dielo č.001/2013
Dátum doručenia 13.11.2013
Dodávateľ HUPRO , spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00603546)
Identifikátor Faktúra č.130100050
Fakturovaný tovar alebo služba Servisná prehliadka obecného rozhlasu
Fakturovaná suma 300,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Servisná zmluva č.04/2013
Dátum doručenia 11.11.2013
Dodávateľ JD ROZHLASY SK, s.r.o., Turzovka (IČO: 44528035)