Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.14/2013
Fakturovaný tovar alebo služba Ozvučenie a hudobná produkcia - turnaj
Fakturovaná suma 250,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.49/2013
Dátum doručenia 16.07.2013
Dodávateľ Peter Svrček P-P MUSIC, KNM (IČO: 35431300)
Identifikátor Faktúra č.001 13276
Fakturovaný tovar alebo služba Poháre na futbalový turnaj ,,O pohár starostu obce Radoľa"+Pľacový turnaj+propagačné produkty s erbom obce
Fakturovaná suma 719,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.48/2013
Dátum doručenia 11.07.2013
Dodávateľ LUTON spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)
Identifikátor Faktúra č.201300300
Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca - tlač
Fakturovaná suma 264,00€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.51/2013
Dátum doručenia 11.07.2013
Dodávateľ TigerPrint s.r.o, Žilina (IČO: 45698813)
Identifikátor Faktúra č.2751808023
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 61,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.07.2013
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2013392
Fakturovaný tovar alebo služba Právne služby
Fakturovaná suma 84,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva
Dátum doručenia 10.07.2013
Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, s.r.o., advokátska kancelária (IČO: 36866849)
Identifikátor Faktúra č.4013004851
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1 439,23 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 08.07.2013
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.201306
Fakturovaný tovar alebo služba Výkon činnosti vo verejnom obstarávaní - telocvičňa ZŠ
Fakturovaná suma 2 796,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátná zmluva
Dátum doručenia 04.07.2013
Dodávateľ IVOMOS, Žilina (IČO: 46708031)
Identifikátor Faktúra č.31/2013
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 98,55 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka
Dátum doručenia 02.07.2013
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)
Identifikátor Faktúra č.32/2013
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 8,76 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka
Dátum doručenia 02.07.2013
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)
Identifikátor Faktúra č.33/2013
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 15,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka
Dátum doručenia 02.07.2013
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)
Identifikátor Faktúra č.13009
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie služby projektového a finančného managera k projektu ,,Po stopách legiend sv.Vojtecha a sv.Jána Sarkandera"
Fakturovaná suma 1 213,90 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o poskytovaní služieb
Dátum doručenia 28.06.2013
Dodávateľ Rozvojová agentúra ŽSK, n.o., Žilina (IČO: 37905783)
Identifikátor Faktúra č.3138005268
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné a stočné - budova OcÚ+cintorín
Fakturovaná suma 86,90 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 27.06.2013
Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina (IČO: 36672297)