Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.3131031002
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné, stočné - Budova OcÚ
Fakturovaná suma 67,06 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.01.2014
Dodávateľ SeVak, a.s., Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.14001
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci
Fakturovaná suma 298,18 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.89/2013
Dátum doručenia 14.01.2014
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)
Identifikátor Faktúra č.2420007
Fakturovaný tovar alebo služba Drť - úprava okolia
Fakturovaná suma 145,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.1/2014
Dátum doručenia 14.01.2014
Dodávateľ UNIPAL KNM, s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.4013010573
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 164,77 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 13.01.2014
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.5757642352
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 61,86 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 13.01.2014
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.5235021969
Fakturovaný tovar alebo služba Aktivácia SIM karty
Fakturovaná suma 11,10 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 13.01.2014
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.3043510190
Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky
Fakturovaná suma 1 229,98 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.01.2014
Dodávateľ DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č.3131027510
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné, stočné - ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 731,54 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.01.2014
Dodávateľ SeVak, a.s., Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.3131027600
Fakturovaný tovar alebo služba Cintorín - vodné
Fakturovaná suma 33,95 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.01.2014
Dodávateľ SeVaK, a.s., Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.201401
Fakturovaný tovar alebo služba Výkon činnosti stavebného dozoru stavby - telocvičňa ZŠ
Fakturovaná suma 1 666,64 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátná zmluva č.2/2013/IVOMOS/Radoľa
Dátum doručenia 03.01.2014
Dodávateľ IVOMOS, Žilina (IČO: 46708031)
Identifikátor Faktúra č.2013731
Fakturovaný tovar alebo služba Revízia plynových kotlov
Fakturovaná suma 150,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.93/2013
Dátum doručenia 30.12.2013
Dodávateľ František Sidor, KNM (IČO: 17815657)
Identifikátor Faktúra č.20130348
Fakturovaný tovar alebo služba Modem + inštalácia UPS, sieťovej karty+TP link......
Fakturovaná suma 521,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.96/2013
Dátum doručenia 30.12.2013
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)