Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 321900908
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál (verejné osvetlenie)
Fakturovaná suma 36,83,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 63/2019
Dátum doručenia 08.07.2019
Dodávateľ KP, s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č. 2019/0142
Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca obce Radoľa 1-3/2019
Fakturovaná suma 745,20,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 60/2019
Dátum doručenia 03.07.2019
Dodávateľ TIME PRINT - Lopušan Róbert, Varín (IČO: 33862494)
Identifikátor Faktúra č.21951029
Fakturovaný tovar alebo služba Servisná prehliadka po 3 rokoch, test brzd a tlmičov
Fakturovaná suma 145,08,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 61/2019
Dátum doručenia 03.07.2019
Dodávateľ Peugeot-FINAL - CD spol. s r.o., Žilina (IČO: 31432484)
Identifikátor Faktúra č. 20190136
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava notebooku
Fakturovaná suma 43,20,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 59/2019
Dátum doručenia 02.07.2019
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č. 2018008
Fakturovaný tovar alebo služba Múzeum na kolesách
Fakturovaná suma 405,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 57/2019
Dátum doručenia 01.07.2019
Dodávateľ Martin Baran-Múzeum na kolesách, Prešov (IČO: 47143631)
Identifikátor Faktúra č. 20190451
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 01.07.2019
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č. 3191041623
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné, stočné - ihrisko, Radoľa 341, budova úradu, cintorín
Fakturovaná suma 275,42,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 01.07.2019
Dodávateľ SEVAK,a.s., Žilina (IČO: 00623814)
Identifikátor Faktúra č. 3020190036
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál pre miestne komunikácie a verejné priestranstvá
Fakturovaná suma 180,85,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 58/2019
Dátum doručenia 28.06.2019
Dodávateľ RISS Plus, s r. o., Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 8235755282
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 80,08,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 25.06.2019
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 139187373
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky
Fakturovaná suma 52,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 43/2019
Dátum doručenia 25.06.2019
Dodávateľ TOI TOI DIXI,s.r.o.,Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.290100050
Fakturovaný tovar alebo služba Servis bezdrátového rozhlasu
Fakturovaná suma 245,11,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 55/2019
Dátum doručenia 25.06.2019
Dodávateľ JD Rozhlasy, Vigantice (IČO: 27797007)
Identifikátor Faktúra č. 2019111615
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 3 057,97,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 21.06.2019
Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)