Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.3151041065
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné, stočné - Cintorín+OcÚ
Fakturovaná suma 97,93 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 24.06.2015
Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.7505225989
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 62.98 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.06.2015
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.150015
Fakturovaný tovar alebo služba Struna do krovinorezu
Fakturovaná suma 108,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.51/2015
Dátum doručenia 15.06.2015
Dodávateľ Marián Richter - Viktória Hámor com., Medzev (IČO: 48193143)
Identifikátor Faktúra č.2015110999
Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber
Fakturovaná suma 570,89 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Príloha č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 15.06.2015
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2015423
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci
Fakturovaná suma 60,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva
Dátum doručenia 10.06.2015
Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)
Identifikátor Faktúra č.28/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 44,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.06.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.29/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 118,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.06.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.30/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 9,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.06.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.201509
Fakturovaný tovar alebo služba Výroba prepravného boxu na stravu
Fakturovaná suma 35,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.49/2015
Dátum doručenia 10.06.2015
Dodávateľ Milan Macúš, KNM (IČO: 43211755)
Identifikátor Faktúra č.2015110917
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1 720,14 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 08.06.2015
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.0774346777
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 61,24 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.06.2015
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.00115246
Fakturovaný tovar alebo služba Trofeje na futbal.turnaje
Fakturovaná suma 456,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.50/2015
Dátum doručenia 03.06.2015
Dodávateľ Luton spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)