Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 8262075671
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 30,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.06.2020
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 20072
Fakturovaný tovar alebo služba Služby spojené s vydaním knižnej publikácie DOLNÉ KYSUCE po r. 1990
Fakturovaná suma 970,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.06.2020
Dodávateľ Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová s.r.o., Mojzesovo (IČO: 50410512)
Identifikátor Faktúra č. OF2020060
Fakturovaný tovar alebo služba Dovoz materiálu na skalku
Fakturovaná suma 86,88,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 45/2020
Dátum doručenia 05.06.2020
Dodávateľ STAVEX TOP,Kys. Nové Mesto (IČO: 36429805)
Identifikátor Faktúra č.3020200038
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravy, údržby miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
Fakturovaná suma 282,10,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 05.06.2020
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 20200329
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.06.2020
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č. 200100886
Fakturovaný tovar alebo služba Plastová nádoba na TKO-čierna
Fakturovaná suma 998,40,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 43/2020
Dátum doručenia 01.06.2020
Dodávateľ Elkoplast Slovakia s.r.o.,Trenčianske Teplice (IČO: 00091451)
Identifikátor Faktúra č.139218257
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Fakturovaná suma 60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 38/2020
Dátum doručenia 29.05.2020
Dodávateľ TOI TOI DIXI,Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.2020111338
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 3 317,39,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 29.05.2020
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2020111339
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z.
Fakturovaná suma 776,16,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 29.05.2020
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.10200025
Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca Obec Radoľa 2/2020, zalamovanie
Fakturovaná suma 160,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 41/2020
Dátum doručenia 29.05.2020
Dodávateľ Reklamný servis, Kys. Nové Mesto (IČO: 36417033)
Identifikátor Faktúra č. 8260086930
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 95,14,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.05.2020
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.139220990
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky(Cintorín)
Fakturovaná suma 60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 42/2020
Dátum doručenia 19.05.2020
Dodávateľ TOI TOI DIXI,s.r.o.,Bratislava (IČO: 36383074)