Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.15015
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava a údržba verejného osvetlenia
Fakturovaná suma 138,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.4-1/2015
Dátum doručenia 16.07.2015
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Identifikátor Faktúra č.2015111270
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 664,82 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 16.07.2015
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.3059024204
Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX
Fakturovaná suma 1418,38 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.07.2015
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č.2015500
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci
Fakturovaná suma 60,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva
Dátum doručenia 10.07.2015
Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)
Identifikátor Faktúra č.2775298183
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 61,24 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.07.2015
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.34/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 48,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.07.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.35/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 129,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.07.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.36/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 11,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.07.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.2015011
Fakturovaný tovar alebo služba Služby geoportálu
Fakturovaná suma 150,- €/rok
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.07.2015
Dodávateľ Advice, s.r.o., Bratislava (IČO: 36823619)
Identifikátor Faktúra č.2015/0164
Fakturovaný tovar alebo služba Tlač Spravodajcu
Fakturovaná suma 252,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.55/2015
Dátum doručenia 03.07.2015
Dodávateľ TIME PRINT - Róbert Lopušan, Varín (IČO: 33862494)
Identifikátor Faktúra č.139075519
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.47/2015
Dátum doručenia 29.06.2015
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.3151041133
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 146,75 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 24.06.2015
Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)