Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. FVHO0419283,č. 012193722
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske pomôcky a kancelársky papier
Fakturovaná suma 303,33,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 115/2019
Dátum doručenia 12.12.2019
Dodávateľ KOEXIMPO,s.r.o.,Žilina (IČO: 31584268)
Identifikátor Faktúra č. 139204552
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Fakturovaná suma 52,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 106/2019
Dátum doručenia 06.12.2019
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 190153
Fakturovaný tovar alebo služba Vzdialené pripojenie prostredníctvom TeamViewer
Fakturovaná suma 10,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 112/2019
Dátum doručenia 05.12.2019
Dodávateľ PC Support,s.r.o.,Žilina (IČO: 47192917)
Identifikátor Faktúra č. 9
Fakturovaný tovar alebo služba "Mikulášske podujatie" zo dňa 05.12.2019
Fakturovaná suma 150,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 113/2019
Dátum doručenia 05.12.2019
Dodávateľ OZ Kub mladé Makovice 95,Žilina (IČO: 36143103)
Identifikátor Faktúra č. 2019092
Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce pri výstavbe vodovodu - Koscelisko
Fakturovaná suma 850,20,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 110/2019
Dátum doručenia 02.12.2019
Dodávateľ TONICAT,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č. 3020190080
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál do haly a miestnych komunikácií (chodník)
Fakturovaná suma 137,47,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 111/2019
Dátum doručenia 02.12.2019
Dodávateľ RISS Plus,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 2019VF478
Fakturovaný tovar alebo služba Víťazná ponuka opravy miestnych komunikácií v obci Radoľa
Fakturovaná suma 7 444,57,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 50/2019
Dátum doručenia 02.12.2019
Dodávateľ RILINE,s.r.o.,Ružomberok (IČO: 36745821)
Identifikátor Faktúra č.20190828
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 02.12.2019
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č. 2019/643
Fakturovaný tovar alebo služba Stolnotenisový materiál
Fakturovaná suma 185,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 107/2019
Dátum doručenia 28.11.2019
Dodávateľ Róbert Valuch,Žilina (IČO: 40583236)
Identifikátor Faktúra č. 2019040
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom Led svetelnej vianočnej výzdoby
Fakturovaná suma 780,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 109/2019
Dátum doručenia 28.11.2019
Dodávateľ Profi dekor s.r.o.,Prešov (IČO: 36729566)
Identifikátor Faktúra č. 2019001326
Fakturovaný tovar alebo služba Ročná licencia KEO WIN 2020,udržiavací poplatok KEO DOS 2020
Fakturovaná suma 330,02,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 26.11.2019
Dodávateľ KEO,s.r.o.,Záhorce (IČO: 36739464)
Identifikátor Faktúra č. 5536271179,5536212094
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 1,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.11.2019
Dodávateľ Orange Slovensko,a.s.,Bratislava (IČO: 35697270)