Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.10152541
Fakturovaný tovar alebo služba Konvektomat+stojan+gastronádoby+GNS smalt
Fakturovaná suma 6 299,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.96/2015
Dátum doručenia 21.12.2015
Dodávateľ GASTROLUX, s.r.o., Žilina (IČO: 36413186)
Identifikátor Faktúra č.20150426
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby
Fakturovaná suma 145,38 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.109/2015
Dátum doručenia 21.12.2015
Dodávateľ Stanislav Sádecký - PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)
Identifikátor Faktúra č.61/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 95,85 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.12.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.62/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 17,75 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.12.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.63/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 9,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.12.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.1020150149
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií + posypový materiál
Fakturovaná suma 387,68 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.100/2015
Dátum doručenia 16.12.2015
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.3020150038
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu haly
Fakturovaná suma 18,31 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.107/2015
Dátum doručenia 16.12.2015
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.139089429
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.94/2015
Dátum doručenia 14.12.2015
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.2015112294
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 3 480,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 11.12.2015
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2015112309
Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber
Fakturovaná suma 380,59 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Príloha č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 11.12.2015
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2015880
Fakturovaný tovar alebo služba Montáž expanzomatov a ventila v objekte ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 152,78 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.106/2015
Dátum doručenia 10.12.2015
Dodávateľ František Sidor, s.r.o., KNM (IČO: 17815657)
Identifikátor Faktúra č.57/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 18,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.12.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)