Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2015346
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci
Fakturovaná suma 60,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva
Dátum doručenia 15.05.2015
Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)
Identifikátor Faktúra č.VFA20150383
Fakturovaný tovar alebo služba Dopravné značenia
Fakturovaná suma 343,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.37-1/2015
Dátum doručenia 14.05.2015
Dodávateľ AD značenie, s.r.o., Prievidza (IČO: 31623743)
Identifikátor Faktúra č.5297573342
Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta
Fakturovaná suma 0,07 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 12.05.2015
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.22/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 94,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.05.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.23/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 35,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.05.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.24/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 8,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.05.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.8773393156
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 61,24 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.05.2015
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2015/0111
Fakturovaný tovar alebo služba Tlač Spravodajcu
Fakturovaná suma 252,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.39/2015
Dátum doručenia 07.05.2015
Dodávateľ TIME PRINT - Róbert Lopušan, Varín (IČO: 33862494)
Identifikátor Faktúra č.150173
Fakturovaný tovar alebo služba Práce na PC - export formulára vzájomných vzťahov, aktivácia Office .....
Fakturovaná suma 85,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.27-1/2015
Dátum doručenia 06.05.2015
Dodávateľ PC Support, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)
Identifikátor Faktúra č.139071256
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.33/2015
Dátum doručenia 04.05.2015
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.1020150045
Fakturovaný tovar alebo služba Ostránenie snehu z miestnych komunikácií
Fakturovaná suma 169,26 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.35/2015
Dátum doručenia 28.04.2015
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.150004
Fakturovaný tovar alebo služba Technická správa - výsadba zelene
Fakturovaná suma 200 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.30/2015
Dátum doručenia 24.04.2015
Dodávateľ LALIMA, s.r.o., Bytča (IČO: 46604278)