Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.VFA20150317
Fakturovaný tovar alebo služba Dopravné značenia+úchyty+stĺpiky
Fakturovaná suma 622,94 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.37/2015
Dátum doručenia 24.04.2015
Dodávateľ AD značenie, s.r.o., Prievidza (IČO: 31623743)
Identifikátor Faktúra č.7503283846
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 62,98 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.04.2015
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2015110654
Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber
Fakturovaná suma 531,71 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Príloha č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 22.04.2015
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.8/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava osobného automobilu - Fábia
Fakturovaná suma 196,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.36/2015
Dátum doručenia 21.04.2015
Dodávateľ Marcel Absolon, Nesluša 192 (IČO: 43755283)
Identifikátor Faktúra č.150100011
Fakturovaný tovar alebo služba Servis bezdrôtového rozhlasu v obci
Fakturovaná suma 103,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.29/2015
Dátum doručenia 20.04.2015
Dodávateľ JD Rozhlasy SK , s.r.o., Turzovka (IČO: 44528035)
Identifikátor Faktúra č.2015254
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci
Fakturovaná suma 60,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva
Dátum doručenia 15.04.2015
Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)
Identifikátor Faktúra č.150048
Fakturovaný tovar alebo služba Práce na PC - vzdialené pripojenie
Fakturovaná suma 10,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.10/2015
Dátum doručenia 15.04.2015
Dodávateľ PC Support, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)
Identifikátor Faktúra č.150088
Fakturovaný tovar alebo služba Práce na PC - vzdialené pripojenie - inštalácia programov Mzdy, Výkazy, Účtovníctvo....
Fakturovaná suma 70,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.10-1/2015
Dátum doručenia 15.04.2015
Dodávateľ PC Support, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)
Identifikátor Faktúra č.150138
Fakturovaný tovar alebo služba Práce na PC - vzdialené pripojenie
Fakturovaná suma 40,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.10-2/2015
Dátum doručenia 15.04.2015
Dodávateľ PC Support, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)
Identifikátor Faktúra č.2015086
Fakturovaný tovar alebo služba Tlačiareň EPSON L210+farby,inštaláciu a práce na detekcii chýb.....
Fakturovaná suma 330,97 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.34/2015
Dátum doručenia 15.04.2015
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.2015110418
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 561,26 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 13.04.2015
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.8772416979
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 62,22 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.04.2015
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)