Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 8249536697
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 30,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.01.2020
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 9200026534
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Obec Radoľa -nedoplatok
Fakturovaná suma 54,12,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.01.2020
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č. 9200024190
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Kultúrny dom -nedoplatok
Fakturovaná suma 44,74,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.01.2020
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č.9200036263
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Obec Radoľa -nedoplatok
Fakturovaná suma 0,90,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.01.2020
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č. 3020310258
Fakturovaný tovar alebo služba DOXX - stravné lístky
Fakturovaná suma 3 065,98,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.01.2020
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č. 9200021176
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Dom smútku - preplatok
Fakturovaná suma 0,11
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.01.2020
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č. 9200007226
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie - preplatok
Fakturovaná suma 54,47,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.01.2020
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č. 9200007223
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie -nedoplatok
Fakturovaná suma 33,81,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.01.2020
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č. 20200909
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.01.2020
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č. 8275110727
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 30,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.01.2020
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.10190098
Fakturovaný tovar alebo služba Plagát Radoľská heligonka, Spravodajca Obec Radoľa 3/2019
Fakturovaná suma 247.68,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 120/2019
Dátum doručenia 07.01.2020
Dodávateľ Reklamný servis,spol. s r.o.,Žilina (IČO: 36417033)
Identifikátor Faktúra č. 139207522
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Fakturovaná suma 52,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 121/2019
Dátum doručenia 07.01.2020
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)