Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.7410566349
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 63.39 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 20.11.2014
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2014815
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci
Fakturovaná suma 60,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva
Dátum doručenia 20.11.2014
Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)
Identifikátor Faktúra č.4014004818
Fakturovaný tovar alebo služba Manipulačný poplatok VKK
Fakturovaná suma 559,16€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 20.11.2014
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.4014004807
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 513,75 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 20.11.2014
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.14030
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia
Fakturovaná suma 199,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.94/2014
Dátum doručenia 13.11.2014
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Identifikátor Faktúra č.6/2014
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 11,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 13.11.2014
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.7/2014
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 31,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 13.11.2014
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.8/2014
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 11,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 13.11.2014
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Prihláška za člena ZO RVC Martina
Fakturovaný tovar alebo služba Členské RVC Martin na rok 2015
Fakturovaná suma 167,13 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 12.11.2014
Dodávateľ Združenie obcí regoinálne vzdelávacie centrum Martin (IČO: 31938434)
Identifikátor Faktúra č.8767635552
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 63,74 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.11.2014
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.139061108
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.93/2014
Dátum doručenia 10.11.2014
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.0020143170
Fakturovaný tovar alebo služba Ročná licencia KEO WIN 2015
Fakturovaná suma 306,38 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.11.2014
Dodávateľ KEO, s.r.o., Záhorce (IČO: 36739464)