Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 8232238635
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 30,72
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.05.2019
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.20190095
Fakturovaný tovar alebo služba Tonery
Fakturovaná suma 88,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 38/2019
Dátum doručenia 09.05.2019
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.2019018
Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce - úrpava terénu na výstavbu zelene - areál v Riekach
Fakturovaná suma 843,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 33/2019
Dátum doručenia 03.05.2019
Dodávateľ TONICAT,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.20190303
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 02.05.2019
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č. 3020190024
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na údržbu verejných priestranstiev
Fakturovaná suma 215,60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 36/2019
Dátum doručenia 30.04.2019
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.190022
Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce - areál ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 360,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 39/2019
Dátum doručenia 29.04.2019
Dodávateľ MARPAL, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 46947035)
Identifikátor Faktúra č. 20190035
Fakturovaný tovar alebo služba Hudobná produkcia na Veľkonočnú zábavu
Fakturovaná suma 240,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 30/2019
Dátum doručenia 26.04.2019
Dodávateľ Securko, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47474912)
Identifikátor Faktúra č. 139182195
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Fakturovaná suma 52,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 26/2019
Dátum doručenia 26.04.2019
Dodávateľ TOI TOI DIXI,s.r.o. (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 8231561012
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 79,56,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 24.04.2019
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2019110753
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 182,56,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 15.04.2019
Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 2019110754
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z.
Fakturovaná suma 226,20,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 15.04.2019
Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 5503921352,č.5503861160
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 1,02,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 12.04.2019
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)