Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Poistné 5002032121
Fakturovaný tovar alebo služba združene poistenie majetku
Fakturovaná suma 127,73 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 19.02.2016
Dodávateľ KOMUNÁLNA poiťovňa, Banská Bystrica (IČO: 31595545)
Identifikátor Faktúra č.2016125
Fakturovaný tovar alebo služba Rekonštrukcia kúrenia v sále OcÚ Radoľa + výmena radiátorov + práce
Fakturovaná suma 1981,99 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.13/2016
Dátum doručenia 18.02.2016
Dodávateľ František Sidor, s.r.o., KNM (IČO: 17815657)
Identifikátor Faktúra č.1600003
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebné práce - chodník ( Stará cesta )
Fakturovaná suma 4 416.70 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.21/2016
Dátum doručenia 17.02.2016
Dodávateľ ORAVASTAV, spol. s.r.o., Dubnica nad Váhom (IČO: 50077783)
Identifikátor Faktúra č.5335805252
Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta
Fakturovaná suma 0,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.02.2016
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra OF/2016/218
Fakturovaný tovar alebo služba Účtovné súvzťažnosti v samospráve - publikácia
Fakturovaná suma 25,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka r.2015
Dátum doručenia 15.02.2016
Dodávateľ RVC Martin (IČO: 31938434)
Identifikátor Faktúra č.15007
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií
Fakturovaná suma 1 080,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.5/2016
Dátum doručenia 15.02.2016
Dodávateľ IMAN Slovakia s.r.o., Radoľa (IČO: 44012721)
Identifikátor Faktúra č.2016110104
Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber
Fakturovaná suma 453,35 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Príloha č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 12.02.2016
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2016110084
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 153,07 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.3 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 12.02.2016
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.6781864655
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 61,24€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.02.2016
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.139092837
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.4/2016
Dátum doručenia 08.02.2016
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.20160069
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci
Fakturovaná suma 60,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva
Dátum doručenia 08.02.2016
Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)
Identifikátor Faktúra č.2016/0021
Fakturovaný tovar alebo služba Tlač Spravodajcu
Fakturovaná suma 252,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.20/2016
Dátum doručenia 08.02.2016
Dodávateľ TIME PRINT - Róbert Lopušan, Varín (IČO: 33862494)