Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.10/2016
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 9.50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.03.2016
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.11/2016
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 44,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.03.2016
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.12/2016
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 118,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.03.2016
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.20160054
Fakturovaný tovar alebo služba Farba do tlačiarne
Fakturovaná suma 7,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.29/2016
Dátum doručenia 08.03.2016
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.139094401
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.17/2016
Dátum doručenia 07.03.2016
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.9782784786
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 61,39€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.03.2016
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.20160171
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci
Fakturovaná suma 60,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva
Dátum doručenia 07.03.2016
Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)
Identifikátor Faktúra č.1020160019
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií + posypový materiál
Fakturovaná suma 342,91 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6-1/2016
Dátum doručenia 07.03.2016
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.321600186
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu elektrorozvodov - sála OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 270,06 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.23/2016
Dátum doručenia 03.03.2016
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č.2016103
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby
Fakturovaná suma 63,96 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.26/2016
Dátum doručenia 02.03.2016
Dodávateľ Stanislav Sádecký - PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)
Identifikátor Faktúra č.15008
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií
Fakturovaná suma 408,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.22/2016
Dátum doručenia 01.03.2016
Dodávateľ IMAN Slovakia s.r.o., Radoľa (IČO: 44012721)
Identifikátor Posistné 2522229856
Fakturovaný tovar alebo služba PZP 2016 - Fábia
Fakturovaná suma 77,70 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 01.03.2016
Dodávateľ KOOPERATÍVA poisťovňa ,a.s., Bratislava (IČO: 00585441)