Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20150102
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - OcÚ
Fakturovaná suma 192,32 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.32/2015
Dátum doručenia 01.04.2015
Dodávateľ Stanislav Sádecký - PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)
Identifikátor Faktúra č.3053511371
Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX
Fakturovaná suma 1193,98 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 01.04.2015
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č.012015
Fakturovaný tovar alebo služba Zameranie športovej haly - GP
Fakturovaná suma 180,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.27/2015
Dátum doručenia 01.04.2015
Dodávateľ Geoprom, T.Vansovej, Žilina (IČO: 34355278)
Identifikátor Faktúra č.1506478
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za verejný prenos zvukových a obazových záznamov prostredníctvom rozhlasu
Fakturovaná suma 33,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Oprávnenie
Dátum doručenia 30.03.2015
Dodávateľ SLOVGRAM, , Bratislava (IČO: 17310598)
Identifikátor Faktúra č.3151019269
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 139,08 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 30.03.2015
Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.7502314260
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 62,98 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.03.2015
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.15002
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií
Fakturovaná suma 1608,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.17-1/2015
Dátum doručenia 23.03.2015
Dodávateľ IMAN Slovakia s.r.o., Radoľa (IČO: 44012721)
Identifikátor Faktúra č.2015110322
Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber
Fakturovaná suma 313,43 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 18.03.2015
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2015147
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci
Fakturovaná suma 60,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva
Dátum doručenia 18.03.2015
Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)
Identifikátor Faktúra č.5289433050
Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta
Fakturovaná suma 0,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.03.2015
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.9771461883
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 61,85 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.03.2015
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2015110243
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1 862,49 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 11.03.2015
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)