Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.3020150038
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu haly
Fakturovaná suma 18,31 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.107/2015
Dátum doručenia 16.12.2015
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.139089429
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.94/2015
Dátum doručenia 14.12.2015
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.2015112294
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 3 480,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 11.12.2015
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2015112309
Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber
Fakturovaná suma 380,59 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Príloha č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 11.12.2015
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2015880
Fakturovaný tovar alebo služba Montáž expanzomatov a ventila v objekte ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 152,78 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.106/2015
Dátum doručenia 10.12.2015
Dodávateľ František Sidor, s.r.o., KNM (IČO: 17815657)
Identifikátor Faktúra č.57/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 18,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.12.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.58/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 23,75 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.12.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.59/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 128,25 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.12.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.15027
Fakturovaný tovar alebo služba Údržba a oprava verejného osvetlenia v obci
Fakturovaná suma 392,10 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.46/2015
Dátum doručenia 09.12.2015
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Identifikátor Faktúra č.1151059
Fakturovaný tovar alebo služba Tlačivá na DzN, psa, KO, rybárske lístky, prihlasovací lístok na pobyt
Fakturovaná suma 24,27 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.105/2015
Dátum doručenia 08.12.2015
Dodávateľ CART PRINT, s.r.o., Nitra (IČO: 34131159)
Identifikátor Faktúra č.2015865
Fakturovaný tovar alebo služba Výmena plynového kotla v budove ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 3 700,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.98/2015
Dátum doručenia 07.12.2015
Dodávateľ František Sidor, s.r.o., KNM (IČO: 17815657)
Identifikátor Faktúra č.19/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Mikulášske predstavenie
Fakturovaná suma 150,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.95/2015
Dátum doručenia 07.12.2015
Dodávateľ OZ Klub mládežeMakovice 95, Žilina (IČO: 36143103)