Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2015/0279
Fakturovaný tovar alebo služba Tlač Spravodajcu
Fakturovaná suma 168,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.88/2015
Dátum doručenia 02.11.2015
Dodávateľ TIME PRINT - Róbert Lopušan, Varín (IČO: 33862494)
Identifikátor Faktúra č.2015061
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava havarijného stavu plochej strechy na budove ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 1 197,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.77/2015
Dátum doručenia 02.11.2015
Dodávateľ AKVAPLAST-PLUS, s.r.o., Košice (IČO: 36578266)
Identifikátor Faktúra č.2015253
Fakturovaný tovar alebo služba Program Office 2016, inštalácia poč.siete, prierez, lištovanie, kabeláž, Aaktivácia a aktualizácia microsoft......
Fakturovaná suma 406,54 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.86/2015
Dátum doručenia 27.10.2015
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Posistné 2522229856
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Fakturovaná suma 132,64 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 23.10.2015
Dodávateľ KOOPERATÍVA poisťovňa ,a.s., Bratislava (IČO: 00585441)
Identifikátor Faktúra č.7509092215
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 63,22 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.10.2015
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.150100054
Fakturovaný tovar alebo služba Servis a oprava obecného rozhlasu
Fakturovaná suma 516,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.73/2015
Dátum doručenia 21.10.2015
Dodávateľ JD Rozhlasy SK, s.r.o., Turzovka (IČO: 44528035)
Identifikátor Faktúra č.00115441
Fakturovaný tovar alebo služba Reklamné predmety s erbom obce
Fakturovaná suma 557,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.85/2015
Dátum doručenia 19.10.2015
Dodávateľ Luton spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)
Identifikátor Faktúra č.139084792
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.81/2015
Dátum doručenia 19.10.2015
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.20150713
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava plynového kotla - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 103,70 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.81/2015
Dátum doručenia 16.10.2015
Dodávateľ František Sidor, s.r.o., KNM (IČO: 17815657)
Identifikátor Faktúra č.012155297
Fakturovaný tovar alebo služba Kanelárske potreby
Fakturovaná suma 66,83 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.82/2015
Dátum doručenia 16.10.2015
Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Identifikátor Faktúra č.2015111938
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1709,29 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 15.10.2015
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2015111958
Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber
Fakturovaná suma 374,99 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Príloha č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 15.10.2015
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)