Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.10600876
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu - budova ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 2 187,34 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 25.01.2016
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.FV-4/2016
Fakturovaný tovar alebo služba Spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre Obec Radoľa
Fakturovaná suma 1 920,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.48/2015
Dátum doručenia 22.01.2016
Dodávateľ Euro Dotácie, a.s., Žilina (IČO: 36438766)
Identifikátor Faktúra č.7600405743
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 89,95 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.01.2016
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2015112707
Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber
Fakturovaná suma 705,22 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Príloha č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 20.01.2016
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.9160523713
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 79,73 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.01.2016
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.9160523703
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 371,19 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.01.2016
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.9160526976
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 2,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.01.2016
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.9160546129
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 405,11 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.01.2016
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.9160546130
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 147,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.01.2016
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.9160525972
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 58,62,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.01.2016
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.9160526968
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Dom Smútku
Fakturovaná suma 6,60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.01.2016
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.9160526961
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 200,11 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.01.2016
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)