Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.3053514858
Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX
Fakturovaná suma 63,41 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 29.12.2015
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č.3151090960
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné, stočné - Budova OcÚ+Dom Smútku
Fakturovaná suma 95,42 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 28.12.2015
Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.OPS/2470/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2015
Fakturovaná suma 47,74 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.12.2015
Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s., Žilina (IČO: 31575951)
Identifikátor Faktúra č.5327224249
Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta
Fakturovaná suma 0,08 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.12.2015
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.2015923
Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie revíznych správ - expanzomaty, plynu a kotlov, komínov, a vypracovanie prevádzkového poriadku nízkotlakovej kotolne - budova ŠK Radoľa ....
Fakturovaná suma 883,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka 110/2015
Dátum doručenia 22.12.2015
Dodávateľ František Sidor, s.r.o., KNM (IČO: 17815657)
Identifikátor Faktúra č.2015559
Fakturovaný tovar alebo služba Verejné obstarávanie - výber zmluvného partnera cez EKS pre zákazku : elektrický konvektomat - ŠJ ZŠ Radoľa
Fakturovaná suma 300,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.96/2015
Dátum doručenia 22.12.2015
Dodávateľ IVOMOS, Ing.Ivan Moravčík, Žilina (IČO: 46708031)
Identifikátor Faktúra č.10152541
Fakturovaný tovar alebo služba Konvektomat+stojan+gastronádoby+GNS smalt
Fakturovaná suma 6 299,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.96/2015
Dátum doručenia 21.12.2015
Dodávateľ GASTROLUX, s.r.o., Žilina (IČO: 36413186)
Identifikátor Faktúra č.20150426
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby
Fakturovaná suma 145,38 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.109/2015
Dátum doručenia 21.12.2015
Dodávateľ Stanislav Sádecký - PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)
Identifikátor Faktúra č.61/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 95,85 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.12.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.62/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 17,75 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.12.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.63/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 9,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.12.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.1020150149
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií + posypový materiál
Fakturovaná suma 387,68 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.100/2015
Dátum doručenia 16.12.2015
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)