Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.5/2016
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 94,50,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.02.2016
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.6/2016
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 35,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.02.2016
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.1020160010
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií + posypový materiál
Fakturovaná suma 2 145,94 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6/2016
Dátum doručenia 08.02.2016
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.1639100005
Fakturovaný tovar alebo služba Kysucký kalendár 2016 - publikácia
Fakturovaná suma 30,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.10/2016
Dátum doručenia 04.02.2016
Dodávateľ Petit Press, a.s., Bratislava (IČO: 35790253)
Identifikátor Faktúra č.201601
Fakturovaný tovar alebo služba Výroba a montáž stola +výmena vrchcej stolovej dosky
Fakturovaná suma 724,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.7/2016
Dátum doručenia 04.02.2016
Dodávateľ Milan Macúš, Jesenského 1180, KNM (IČO: 43211755)
Identifikátor Opravná faktúra č. 9160922881 - preplatok
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 2,28 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.02.2016
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Posistné 2267001005
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku
Fakturovaná suma 764,62 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 28.01.2016
Dodávateľ Uniqa posťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)
Identifikátor Faktúra č.1600001
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebné práce na stavbe : Úprava miestnej komunikácie Stará cesta
Fakturovaná suma 3 270,10 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.3/2016
Dátum doručenia 28.01.2016
Dodávateľ ORAVASTAV, spol. s.r.o., Dubnica nad Váhom (IČO: 50077783)
Identifikátor Faktúra č.SPF16400915
Fakturovaný tovar alebo služba Nábytok - archivačné skrine, šatňové skrine, zásuvkový kontajner.....
Fakturovaná suma 926,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.11/2016
Dátum doručenia 28.01.2016
Dodávateľ B2B Partner, s.r.o., Bratislava (IČO: 44413467)
Identifikátor Faktúra č.2016003
Fakturovaný tovar alebo služba Údržba a oprava verejného osvetlenia v obci+oprava elektroinš. v ZŠ Radoľa - kuchyňa
Fakturovaná suma 508,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.8/2016
Dátum doručenia 28.01.2016
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Identifikátor Faktúra č.20160017
Fakturovaný tovar alebo služba Monitor+tlačiareň
Fakturovaná suma 425,51 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.9/2016
Dátum doručenia 26.01.2016
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.10600866
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu - OcÚ
Fakturovaná suma 359,78 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 25.01.2016
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)