Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2015273
Fakturovaný tovar alebo služba Kazeta Epson L210
Fakturovaná suma 7,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.97/2015
Dátum doručenia 18.11.2015
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.139087203
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.83/2015
Dátum doručenia 16.11.2015
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.2015002033
Fakturovaný tovar alebo služba Udržiavací poplatok KEO DOS 2016+ročná licencia
Fakturovaná suma 306,38 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.11.2015
Dodávateľ KEO s.r.o., Záhorce (IČO: 36739464)
Identifikátor Faktúra č.9779127318
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 61,24 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.11.2015
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2015859
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci
Fakturovaná suma 60,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva
Dátum doručenia 10.11.2015
Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)
Identifikátor Faktúra č.20151312
Fakturovaný tovar alebo služba Teflonové obrusy
Fakturovaná suma 279,84 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.89/2015
Dátum doručenia 10.11.2015
Dodávateľ TEXICOP s.r.o., Žilina (IČO: 36821101)
Identifikátor Faktúra č.48/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 37,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka
Dátum doručenia 09.11.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.49/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 7,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.11.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.50/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 20,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.11.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra FV 2015/204
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál ( drevo+poťah) - stolnotenisový oddiel
Fakturovaná suma 429,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.91/2015
Dátum doručenia 05.11.2015
Dodávateľ Róbert Valuch, Žilina (IČO: 40583236)
Identifikátor Faktúra č.3020150030
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu šachty pri MŠ, rigolov a priepustov v obci
Fakturovaná suma 256,68 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.90/2015
Dátum doručenia 04.11.2015
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.2015064
Fakturovaný tovar alebo služba Údržba - predĺženie životnosti strechy na budove ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 2 043,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.92/2015
Dátum doručenia 04.11.2015
Dodávateľ AKVAPLAST-PLUS, s.r.o., Košice (IČO: 36578266)