Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.5780035929
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 63,84 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.12.2015
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2015900
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci
Fakturovaná suma 60,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva
Dátum doručenia 03.12.2015
Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)
Identifikátor Faktúra č.3020150036
Fakturovaný tovar alebo služba Primalex+štetec+válec
Fakturovaná suma 18,89 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.103/2015
Dátum doručenia 03.12.2015
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.46/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Výroba kancelárskeho nábytku na mieru
Fakturovaná suma 980,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.93/2015
Dátum doručenia 02.12.2015
Dodávateľ BEST BYT - Ladislav Mozol, Radoľa (IČO: 34769188)
Identifikátor Platobný výmer
Fakturovaný tovar alebo služba Členský poplatok na rok 2016
Fakturovaná suma 240,73 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 27.11.2015
Dodávateľ Združenie miest a obcí Slovenska, Bratislava (IČO: 00584614)
Identifikátor Faktúra č.2015289
Fakturovaný tovar alebo služba Inštalačné páce na PC ( internet, nastavenie tlačiarne, pripojenie UPC...), + ethernet kábel RJ 45
Fakturovaná suma 18,90 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.101/2015
Dátum doručenia 27.11.2015
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.15OF00366
Fakturovaný tovar alebo služba Soľ na zimnú údržbu komunikácií + preprava materiálu
Fakturovaná suma 274,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.102/2015
Dátum doručenia 27.11.2015
Dodávateľ POLOM, s.r.o., Žilina (IČO: 31607217)
Identifikátor Faktúra č.2015112123
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1 855,99 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 25.11.2015
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2015112124
Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber
Fakturovaná suma 458,95 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Príloha č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 25.11.2015
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.201525
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom vianočnej výzdoby
Fakturovaná suma 650,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o prenájme
Dátum doručenia 24.11.2015
Dodávateľ Profi dekor s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)
Identifikátor Faktúra č.7510058823
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 86,96 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.11.2015
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.5322949897
Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta
Fakturovaná suma 0,12 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 20.11.2015
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)