Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.150088
Fakturovaný tovar alebo služba Práce na PC - vzdialené pripojenie - inštalácia programov Mzdy, Výkazy, Účtovníctvo....
Fakturovaná suma 70,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.10-1/2015
Dátum doručenia 15.04.2015
Dodávateľ PC Support, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)
Identifikátor Faktúra č.150138
Fakturovaný tovar alebo služba Práce na PC - vzdialené pripojenie
Fakturovaná suma 40,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.10-2/2015
Dátum doručenia 15.04.2015
Dodávateľ PC Support, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)
Identifikátor Faktúra č.2015086
Fakturovaný tovar alebo služba Tlačiareň EPSON L210+farby,inštaláciu a práce na detekcii chýb.....
Fakturovaná suma 330,97 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.34/2015
Dátum doručenia 15.04.2015
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.2015110418
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 561,26 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 13.04.2015
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.8772416979
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 62,22 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.04.2015
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.16/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 28,35 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.04.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.17/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 10,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.04.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.18/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 11,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.04.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.139069634
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.25-1/2015
Dátum doručenia 07.04.2015
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.2015100042
Fakturovaný tovar alebo služba Vrecová asfaltová obalová zmes - oprava miestnych komunikácií v obci
Fakturovaná suma 113,47 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.28/2015
Dátum doručenia 07.04.2015
Dodávateľ BITUNOVA spol. s.r.o., Zvolen (IČO: 30228247)
Identifikátor Faktúra č.2015100038
Fakturovaný tovar alebo služba Vrecová asfaltová obalová zmes - oprava miestnych komunikácií v obci
Fakturovaná suma 702,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.28/2015
Dátum doručenia 07.04.2015
Dodávateľ BITUNOVA spol. s.r.o., Zvolen (IČO: 30228247)
Identifikátor Faktúra č.3020150008
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - Budova v areály ihriska
Fakturovaná suma 26,71 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.31/2015
Dátum doručenia 01.04.2015
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)