Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.5015061979 - dobierka
Fakturovaný tovar alebo služba Rádio ROADSTAR HIF
Fakturovaná suma 166,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.75/2015
Dátum doručenia 28.09.2015
Dodávateľ Internet Mall Slovakia, s.r.o., Bratislava (IČO: 35950226)
Identifikátor Faktúra č.2015111679
Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber
Fakturovaná suma 671,63 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Príloha č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 23.09.2015
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.7508131332
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 63,12 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.09.2015
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.139082386
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.62/2015
Dátum doručenia 21.09.2015
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.2015025
Fakturovaný tovar alebo služba Práce strojom - čistenie rigolu - protipovodňové opatrenia
Fakturovaná suma 138,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.67/2015
Dátum doručenia 21.09.2015
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.20150071 - dobierka
Fakturovaný tovar alebo služba CD - príhovory, prejavy,.....
Fakturovaná suma 19,90 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.68/2015
Dátum doručenia 16.09.2015
Dodávateľ Gabriela Kohajdová- MONEX, Prievidza (IČO: 47094851)
Identifikátor Faktúra č.2015680
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci
Fakturovaná suma 60,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva
Dátum doručenia 16.09.2015
Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)
Identifikátor Faktúra č.5314439054
Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta
Fakturovaná suma 0,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.09.2015
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.2015111607
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1 718,65 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 14.09.2015
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor VFI-0008/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Zabezpečenie umelcov - Jarmok 5.7.2015
Fakturovaná suma 540,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.53/2015
Dátum doručenia 09.09.2015
Dodávateľ Matus company, s.r.o., Žilina (IČO: 46290435)
Identifikátor Faktúra č.8777201378
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 61,24 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.09.2015
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2015372
Fakturovaný tovar alebo služba Pružinová hojdačka - areál ZŠ Radoľa
Fakturovaná suma 148,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.57/2015
Dátum doručenia 08.09.2015
Dodávateľ KS-KOMFORT Komárno, s.r.o., Komárno (IČO: 36541249)