Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.3020160018
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - detské ihrisko areál ZŠ Radoľa
Fakturovaná suma 168,79 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.43/2016
Dátum doručenia 30.05.2016
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.3016312180
Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX
Fakturovaná suma 1 085,98 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 26.05.2016
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č.5348706480
Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta
Fakturovaná suma 0,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 20.05.2016
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.20160010
Fakturovaný tovar alebo služba Fotografické služby - posviacka kostola
Fakturovaná suma 50,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.19/2016
Dátum doručenia 20.05.2016
Dodávateľ Erika Ďurčová, Žilina (IČO: 41274792)
Identifikátor Faktúra č.7604260315
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 89,95 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.05.2016
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.201611
Fakturovaný tovar alebo služba Audítorské overenie účtovnej závierky a úzavierky za rok 2015
Fakturovaná suma 920,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.05.2016
Dodávateľ Ing. Darina Palitická, audítor SKAU (IČO: 33713961)
Identifikátor Faktúra č.2016110733
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 187,74 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.3 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 11.05.2016
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2016110750
Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber
Fakturovaná suma 542,90 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Príloha č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 11.05.2016
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2784639544
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 61,24 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.05.2016
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.32016005
Fakturovaný tovar alebo služba Hudobné vystúpenie a ozvučenie - Deň matiek
Fakturovaná suma 800,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.38/2016
Dátum doručenia 09.05.2016
Dodávateľ TBMB, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36440001)
Identifikátor Faktúra č.2016013
Fakturovaný tovar alebo služba Výkopové práce strojom - areál ŠK - ihrisko
Fakturovaná suma 250,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.40/2016
Dátum doručenia 06.05.2016
Dodávateľ TONICAT, s.r.o, KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.20160315
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby
Fakturovaná suma 60,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva
Dátum doručenia 06.05.2016
Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)