Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2015/0111
Fakturovaný tovar alebo služba Tlač Spravodajcu
Fakturovaná suma 252,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.39/2015
Dátum doručenia 07.05.2015
Dodávateľ TIME PRINT - Róbert Lopušan, Varín (IČO: 33862494)
Identifikátor Faktúra č.150173
Fakturovaný tovar alebo služba Práce na PC - export formulára vzájomných vzťahov, aktivácia Office .....
Fakturovaná suma 85,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.27-1/2015
Dátum doručenia 06.05.2015
Dodávateľ PC Support, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)
Identifikátor Faktúra č.139071256
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.33/2015
Dátum doručenia 04.05.2015
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.1020150045
Fakturovaný tovar alebo služba Ostránenie snehu z miestnych komunikácií
Fakturovaná suma 169,26 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.35/2015
Dátum doručenia 28.04.2015
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.150004
Fakturovaný tovar alebo služba Technická správa - výsadba zelene
Fakturovaná suma 200 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.30/2015
Dátum doručenia 24.04.2015
Dodávateľ LALIMA, s.r.o., Bytča (IČO: 46604278)
Identifikátor Faktúra č.VFA20150317
Fakturovaný tovar alebo služba Dopravné značenia+úchyty+stĺpiky
Fakturovaná suma 622,94 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.37/2015
Dátum doručenia 24.04.2015
Dodávateľ AD značenie, s.r.o., Prievidza (IČO: 31623743)
Identifikátor Faktúra č.7503283846
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 62,98 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.04.2015
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2015110654
Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber
Fakturovaná suma 531,71 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Príloha č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 22.04.2015
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.8/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava osobného automobilu - Fábia
Fakturovaná suma 196,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.36/2015
Dátum doručenia 21.04.2015
Dodávateľ Marcel Absolon, Nesluša 192 (IČO: 43755283)
Identifikátor Faktúra č.150100011
Fakturovaný tovar alebo služba Servis bezdrôtového rozhlasu v obci
Fakturovaná suma 103,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.29/2015
Dátum doručenia 20.04.2015
Dodávateľ JD Rozhlasy SK , s.r.o., Turzovka (IČO: 44528035)
Identifikátor Faktúra č.2015254
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci
Fakturovaná suma 60,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva
Dátum doručenia 15.04.2015
Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)
Identifikátor Faktúra č.150048
Fakturovaný tovar alebo služba Práce na PC - vzdialené pripojenie
Fakturovaná suma 10,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.10/2015
Dátum doručenia 15.04.2015
Dodávateľ PC Support, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)