Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.5305980906
Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta
Fakturovaná suma 0,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 20.07.2015
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Predfaktúra č.0/151143
Fakturovaný tovar alebo služba Pružinová hojdačka - areál ZŠ Radoľa
Fakturovaná suma 135,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.57/2015
Dátum doručenia 20.07.2015
Dodávateľ KS-KOMFORT Komárno, s.r.o., Komárno (IČO: 36541249)
Identifikátor Faktúra č.2015004
Fakturovaný tovar alebo služba Hudobná produkcia a ozvučenie - futbalový turnaj
Fakturovaná suma 180,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.56/2015
Dátum doručenia 17.07.2015
Dodávateľ Martin Paluch - MPServices, KNM (IČO: 46439099)
Identifikátor Faktúra č.2015111337
Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber
Fakturovaná suma 643,64 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Príloha č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 17.07.2015
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2015030
Fakturovaný tovar alebo služba Audítorské overenie účtovnej závierky za rok 2014
Fakturovaná suma 1000,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.07.2015
Dodávateľ Ing.Darina Paltická, audítor SKAU, Mojmírovce (IČO: 33713961)
Identifikátor Faktúra č.15015
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava a údržba verejného osvetlenia
Fakturovaná suma 138,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.4-1/2015
Dátum doručenia 16.07.2015
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Identifikátor Faktúra č.2015111270
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 664,82 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 16.07.2015
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.3059024204
Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX
Fakturovaná suma 1418,38 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.07.2015
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č.2015500
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci
Fakturovaná suma 60,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva
Dátum doručenia 10.07.2015
Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)
Identifikátor Faktúra č.2775298183
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 61,24 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.07.2015
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.34/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 48,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.07.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.35/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 129,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.07.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)