Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.36/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 11,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.07.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.2015011
Fakturovaný tovar alebo služba Služby geoportálu
Fakturovaná suma 150,- €/rok
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.07.2015
Dodávateľ Advice, s.r.o., Bratislava (IČO: 36823619)
Identifikátor Faktúra č.2015/0164
Fakturovaný tovar alebo služba Tlač Spravodajcu
Fakturovaná suma 252,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.55/2015
Dátum doručenia 03.07.2015
Dodávateľ TIME PRINT - Róbert Lopušan, Varín (IČO: 33862494)
Identifikátor Faktúra č.139075519
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.47/2015
Dátum doručenia 29.06.2015
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.3151041133
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 146,75 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 24.06.2015
Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.3151041065
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné, stočné - Cintorín+OcÚ
Fakturovaná suma 97,93 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 24.06.2015
Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.7505225989
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 62.98 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.06.2015
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.150015
Fakturovaný tovar alebo služba Struna do krovinorezu
Fakturovaná suma 108,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.51/2015
Dátum doručenia 15.06.2015
Dodávateľ Marián Richter - Viktória Hámor com., Medzev (IČO: 48193143)
Identifikátor Faktúra č.2015110999
Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber
Fakturovaná suma 570,89 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Príloha č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 15.06.2015
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2015423
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci
Fakturovaná suma 60,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva
Dátum doručenia 10.06.2015
Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)
Identifikátor Faktúra č.28/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 44,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.06.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.29/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 118,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.06.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)