Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20160171
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci
Fakturovaná suma 60,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva
Dátum doručenia 07.03.2016
Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)
Identifikátor Faktúra č.1020160019
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií + posypový materiál
Fakturovaná suma 342,91 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6-1/2016
Dátum doručenia 07.03.2016
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.321600186
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu elektrorozvodov - sála OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 270,06 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.23/2016
Dátum doručenia 03.03.2016
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č.2016103
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby
Fakturovaná suma 63,96 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.26/2016
Dátum doručenia 02.03.2016
Dodávateľ Stanislav Sádecký - PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)
Identifikátor Faktúra č.15008
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií
Fakturovaná suma 408,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.22/2016
Dátum doručenia 01.03.2016
Dodávateľ IMAN Slovakia s.r.o., Radoľa (IČO: 44012721)
Identifikátor Posistné 2522229856
Fakturovaný tovar alebo služba PZP 2016 - Fábia
Fakturovaná suma 77,70 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 01.03.2016
Dodávateľ KOOPERATÍVA poisťovňa ,a.s., Bratislava (IČO: 00585441)
Identifikátor Faktúra č.3020160007
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - sála OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 16,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.24/2016
Dátum doručenia 29.02.2016
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.201604
Fakturovaný tovar alebo služba Rekonštrukcia obkladov v sále OcÚ + zasadací stôl
Fakturovaná suma 2 174,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.14/2016
Dátum doručenia 29.02.2016
Dodávateľ Milan Macúš, Jesenského 1180, KNM (IČO: 43211755)
Identifikátor Faktúra č.1/2016
Fakturovaný tovar alebo služba Montáž sadrokartonových priečok a konštrukcií
Fakturovaná suma 320,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.15/2016
Dátum doručenia 26.02.2016
Dodávateľ Zdenko Višňák, Radoľa (IČO: 34769331)
Identifikátor Faktúra č.2161104705
Fakturovaný tovar alebo služba Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu r.2016
Fakturovaná suma 20,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Licenčná zmluva
Dátum doručenia 25.02.2016
Dodávateľ Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Bratislava (IČO: 00178454)
Identifikátor Faktúra č.7601371554
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 89,95 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.02.2016
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Posistné 5002150531
Fakturovaný tovar alebo služba združene poistenie majetku
Fakturovaná suma 46,60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 19.02.2016
Dodávateľ KOMUNÁLNA poiťovňa, Banská Bystrica (IČO: 31595545)