Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.22/2016
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 21,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.05.2016
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.23/2016
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 119,34 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.05.2016
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.24/2016
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 39,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.05.2016
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.3020160013
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - detské ihrisko areál ZŠ Radoľa
Fakturovaná suma 33,26 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.41/2016
Dátum doručenia 06.05.2016
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.13913773
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o prenájme
Dátum doručenia 02.05.2016
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.321600595
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci
Fakturovaná suma 251,62 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.44/2016
Dátum doručenia 02.05.2016
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č.2016/0079
Fakturovaný tovar alebo služba Tlač Spravodajcu
Fakturovaná suma 168,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.31/2016
Dátum doručenia 22.04.2016
Dodávateľ TIME PRINT - Róbert Lopušan, Varín (IČO: 33862494)
Identifikátor Faktúra č.7603297507
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 89,95 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.04.2016
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2016110573
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 142,15 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.3 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 19.04.2016
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2016110589
Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber
Fakturovaná suma 598,87 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Príloha č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 19.04.2016
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra 16FA0044
Fakturovaný tovar alebo služba Škrabka zemiakov - ŠJ
Fakturovaná suma 1590,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.39/2016
Dátum doručenia 14.04.2016
Dodávateľ GASTROLUX, s.r.o., Žilina (IČO: 36413186)
Identifikátor Faktúra č.0182016
Fakturovaný tovar alebo služba Plastové nádoby na odpad
Fakturovaná suma 975,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.37/2016
Dátum doručenia 12.04.2016
Dodávateľ BINS, s.r.o., Nitra (IČO: 45510393)