Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.150266
Fakturovaný tovar alebo služba Rozvádzač na verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 310,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.66/2015
Dátum doručenia 04.09.2015
Dodávateľ PRELMONT-ELEKTRO, spol. s.r.o., Čadca (IČO: 31608230)
Identifikátor Faktúra č.2015/97
Fakturovaný tovar alebo služba Zdravotná posudková činnosť
Fakturovaná suma 30,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.09.2015
Dodávateľ KURATÍVA, s.r.o., Kysucký Lieskovec (IČO: 36691291)
Identifikátor Faktúra č.3020150025
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál, prac.náradie, doprava
Fakturovaná suma 425,69 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.65/2015
Dátum doručenia 02.09.2015
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.2015022
Fakturovaný tovar alebo služba Výkopové práce
Fakturovaná suma 161,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.63/2015
Dátum doručenia 25.08.2015
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.2015023
Fakturovaný tovar alebo služba Odvoz zeminy na skládku
Fakturovaná suma 161,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.64/2015
Dátum doručenia 25.08.2015
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.139080181
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.61/2015
Dátum doručenia 24.08.2015
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.3053513223
Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX - UoZ
Fakturovaná suma 102,78 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka
Dátum doručenia 24.08.2015
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č.7507165319
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 68,29 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.08.2015
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.5310204890
Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta
Fakturovaná suma 0,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.08.2015
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.2015111505
Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber
Fakturovaná suma 447,76 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Príloha č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 17.08.2015
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.0776249188
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 61,24 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 13.08.2015
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2015601
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci
Fakturovaná suma 60,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva
Dátum doručenia 13.08.2015
Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)