Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2015006
Fakturovaný tovar alebo služba Office 2013 pre podnikateľov SK - box
Fakturovaná suma 411,43 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.38/2015
Dátum doručenia 25.05.2015
Dodávateľ Ing.Andrej Mičica ICI, Žilina (IČO: 41566131)
Identifikátor Faktúra č.VF1-0002/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Zabezpečenie hudobného vystúpenia - Deň matiek - J.Pavlusík
Fakturovaná suma 240,0 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.40/2015
Dátum doručenia 25.05.2015
Dodávateľ Matus company, s.r.o., Žilina (IČO: 46290435)
Identifikátor Faktúra č.7504248396
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 62,98 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.05.2015
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2015110827
Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber
Fakturovaná suma 447,76 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Príloha č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 19.05.2015
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2015110779
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1639,76 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 15.05.2015
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2015346
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej pomoci
Fakturovaná suma 60,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva
Dátum doručenia 15.05.2015
Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, PhD., Čadca (IČO: 36866849)
Identifikátor Faktúra č.VFA20150383
Fakturovaný tovar alebo služba Dopravné značenia
Fakturovaná suma 343,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.37-1/2015
Dátum doručenia 14.05.2015
Dodávateľ AD značenie, s.r.o., Prievidza (IČO: 31623743)
Identifikátor Faktúra č.5297573342
Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta
Fakturovaná suma 0,07 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 12.05.2015
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.22/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 94,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.05.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.23/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 35,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.05.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.24/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 8,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.05.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.8773393156
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 61,24 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.05.2015
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)