Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2015111433
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1 675,42 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 13.08.2015
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.37/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 6,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 04.08.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.38/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 78,30 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 04.08.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.39/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 29,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 04.08.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.3020150021
Fakturovaný tovar alebo služba Suchý betón+štrk - detské ihrisko ZŠ Radoľa
Fakturovaná suma 207,30 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.60/2015
Dátum doručenia 29.07.2015
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.139077783
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.52/2015
Dátum doručenia 27.07.2015
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.20150223
Fakturovaný tovar alebo služba Skartovačka
Fakturovaná suma 141,48 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.59/2015
Dátum doručenia 27.07.2015
Dodávateľ Stanislav Sádecký - PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)
Identifikátor Faktúra č.7506194423
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 63,24 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.07.2015
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2267001005
Fakturovaný tovar alebo služba Poistné - majetok a efekt
Fakturovaná suma 764,62 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.07.2015
Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)
Identifikátor Faktúra č.3053512832
Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX - UoZ
Fakturovaná suma 306,78 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.07.2015
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č.012153507
Fakturovaný tovar alebo služba Spotrebný materiál
Fakturovaná suma 38,42 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.58/2015
Dátum doručenia 21.07.2015
Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Identifikátor Faktúra č.201544015
Fakturovaný tovar alebo služba Grafické spracovanie Spravodajcu
Fakturovaná suma 160,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.54/2015
Dátum doručenia 20.07.2015
Dodávateľ Pixmark s.r.o., Žilina (IČO: 45517436)