Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.VF20140230
Fakturovaný tovar alebo služba Regenerácia futbalového trávnika
Fakturovaná suma 800,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.98/2014
Dátum doručenia 17.12.2014
Dodávateľ Ekofit, s.r.o., Kotešová (IČO: 17336929)
Identifikátor Faktúra č.VF20140231
Fakturovaný tovar alebo služba Položenie trávnikového koberca
Fakturovaná suma 478,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.99/2014
Dátum doručenia 17.12.2014
Dodávateľ Ekofit, s.r.o., Kotešová (IČO: 17336929)
Identifikátor Faktúra č.4014005307
Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber
Fakturovaná suma 425,38 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.2 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 17.12.2014
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.140293
Fakturovaný tovar alebo služba Práce na PC - vzdialené pripojenie
Fakturovaná suma 30,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.81-1/2014
Dátum doručenia 15.12.2014
Dodávateľ PC Support, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)
Identifikátor Faktúra č.140328
Fakturovaný tovar alebo služba Práce na PC - vzdialené pripojenie
Fakturovaná suma 10,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.96-1/2014
Dátum doručenia 15.12.2014
Dodávateľ PC Support, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)
Identifikátor Faktúra č.139063700
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 13,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.101/2014
Dátum doručenia 15.12.2014
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.20/2014
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 7,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.12.2014
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.21/2014
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 14,85 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.12.2014
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.22/2014
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 5,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.12.2014
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.3043514476
Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX
Fakturovaná suma 171,56 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.12.2014
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č.201444012
Fakturovaný tovar alebo služba Grafické práce - Spravodajca 3/2014
Fakturovaná suma 150,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.92-1/2014
Dátum doručenia 12.12.2014
Dodávateľ Pixmark s.r.o., Žilina (IČO: 45517436)
Identifikátor Faktúra č.OPS/2483/2014
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za vedenie účtu
Fakturovaná suma 39,96 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 12.12.2014
Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s., Žilina (IČO: 31575951)