Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 2019111616
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z.
Fakturovaná suma 314,20,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 21.06.2019
Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 421914473
Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie programu odpadového hospodárstva obce Radoľa na roky 2016-2020
Fakturovaná suma 150,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 64/2019
Dátum doručenia 21.06.2019
Dodávateľ RNDr. Radomír Babiak, PhD., Spišská Nová Ves (IČO: 48139572)
Identifikátor Faktúra č.00119235
Fakturovaný tovar alebo služba Trofeje na športové podujatie (pľacový turnaj)
Fakturovaná suma 85,68,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 53/2019
Dátum doručenia 18.06.2019
Dodávateľ LUTON spol. s r. o., Žilina (IČO: 00591467)
Identifikátor Faktúra č. 2019VF149
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava výtlkov miestnych komunikácií v obci Radoľa
Fakturovaná suma 2 969,14,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.50/2019
Dátum doručenia 14.06.2019
Dodávateľ RILINE, s.r.o., Ružomberok (IČO: 36745821)
Identifikátor Faktúra č. 2019042
Fakturovaný tovar alebo služba Úprava okraja miestnej komunikácie a príprava podkladu - parkovisko
Fakturovaná suma 1 812,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 48/2019
Dátum doručenia 13.06.2019
Dodávateľ Tonicat, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č. 5513109397, č. 5513050044
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 1,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 12.06.2019
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 20190120
Fakturovaný tovar alebo služba Údržba PC
Fakturovaná suma 54,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 52/2019
Dátum doručenia 12.06.2019
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č. 00119237
Fakturovaný tovar alebo služba Informačný systém Obecný úrad
Fakturovaná suma 41,28,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 54/2019
Dátum doručenia 12.06.2019
Dodávateľ LUTON spol. s r. o., Žilina (IČO: 00591467)
Identifikátor Faktúra č. 10190051
Fakturovaný tovar alebo služba Grafika spravodajca 2/2019, výroba plagátov (jarmok, pľacový turnaj)
Fakturovaná suma 516,78,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 56/2019
Dátum doručenia 12.06.2019
Dodávateľ Reklamný servis, spol.s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36417033)
Identifikátor Faktúra č. 2019VF226
Fakturovaný tovar alebo služba Práca podľa súpisu - oprava výtlkov
Fakturovaná suma 4 991,54,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 50/2019
Dátum doručenia 11.06.2019
Dodávateľ RILINE, s.r.o.,Ružomberok (IČO: 36745821)
Identifikátor Faktúra č. 2190032
Fakturovaný tovar alebo služba Nástenná vitrína so sklenenými dvierkami, zámok + doprava
Fakturovaná suma 425,91,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.51/2019
Dátum doručenia 11.06.2019
Dodávateľ TERAsport - Muller, s.r.o.,Praha 10 (IČO: 28486617)
Identifikátor Faktúra č. 8234333219
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 30,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.06.2019
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)