Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 200289
Fakturovaný tovar alebo služba Dovoz nádrží na zavlažovanie areálu ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 509,04,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 53/2020
Dátum doručenia 26.06.2020
Dodávateľ MECHANIZMY ŠEVČÍK s.r.o., Žilina (IČO: 46967249)
Identifikátor Faktúra č. 012201601
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby
Fakturovaná suma 90,94,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 52/2020
Dátum doručenia 24.06.2020
Dodávateľ KOEXIMPO,s.r.o.,Žilina (IČO: 31584268)
Identifikátor Faktúra č. 8262541707
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 95,58,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.06.2020
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 00623814)
Identifikátor Faktúra č.312000846
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál (VEREJNÉ OSVETLENIE)
Fakturovaná suma 696,66,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 58/2020
Dátum doručenia 22.06.2020
Dodávateľ KP spol. s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č. 2020111666
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 3 464,99,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 22.06.2020
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2020111667
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z.
Fakturovaná suma 824,56,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 22.06.2020
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 5569120226,5569176743
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 1,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.06.2020
Dodávateľ Orange Slovensko,a.s.,Bratislava (IČO: 00623814)
Identifikátor Faktúra č. 001 20182
Fakturovaný tovar alebo služba Trofeje na pľacový turnaj o pohár starostu obce Radoľa
Fakturovaná suma 99,24,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 50/2020
Dátum doručenia 15.06.2020
Dodávateľ LUTON spol. s.r.o.,Žilina (IČO: 00591467)
Identifikátor Faktúra č. 312000708
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 209,52,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 46/2020
Dátum doručenia 15.06.2020
Dodávateľ KP spol. s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č. 2200441
Fakturovaný tovar alebo služba Rúra kanalizačná korugovaná SN8 DN 300/6m-hrdlová
Fakturovaná suma 1 444,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 44/2020
Dátum doručenia 15.06.2020
Dodávateľ SIDOR s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č. 20200007
Fakturovaný tovar alebo služba Obnova vodorovného dopravného značenia
Fakturovaná suma 424,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 49/2020
Dátum doručenia 15.06.2020
Dodávateľ Whiteline s.r.o.,Kolárovice (IČO: 50826581)
Identifikátor Faktúra č. 8262075671
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 30,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.06.2020
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)