Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2019077
Fakturovaný tovar alebo služba Výkopové práce miestnych komunikácií (chodník)
Fakturovaná suma 243,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 94/2019
Dátum doručenia 18.10.2019
Dodávateľ TONICAT,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.2019100085
Fakturovaný tovar alebo služba Servis bezdrátového rozhlasu
Fakturovaná suma 380,81,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 93/2019
Dátum doručenia 17.10.2019
Dodávateľ JD ROZHLASY,s.r.o., Horní Bečva (IČO: 27797007)
Identifikátor Faktúra č. 5531609352,5531551218
Fakturovaný tovar alebo služba OcÚ telefóny
Fakturovaná suma 1,05,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.10.2019
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.,Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 17934699
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia
Fakturovaná suma 310,14,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 92/2019
Dátum doručenia 16.10.2019
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)
Identifikátor Faktúra č.36402516
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál pre verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 200,32,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 90/2019
Dátum doručenia 11.10.2019
Dodávateľ KP,s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č. 139198735
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky
Fakturovaná suma 52,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 89/2019
Dátum doručenia 11.10.2019
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 1152019
Fakturovaný tovar alebo služba Čerpanie a prevprava splaškov fekálnym vozidlom (ŠK Radoľa)
Fakturovaná suma 160,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 79/2019
Dátum doručenia 11.10.2019
Dodávateľ FECAS Marián Šmárik, Žilina (IČO: 10951199)
Identifikátor Faktúra č.3622019
Fakturovaný tovar alebo služba Prečistenie a prepláchnutie odp.kanalizácie, vyčistenie odp. šácht (ŠK Radoľa)
Fakturovaná suma 85,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 78/2019
Dátum doručenia 11.10.2019
Dodávateľ Milan Šmarík,Žilina (IČO: 33373850)
Identifikátor Faktúra č. 1010954201
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 30,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.10.2019
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 20190660
Fakturovaný tovar alebo služba Licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období 02.11.2019
Fakturovaná suma 300,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.10.2019
Dodávateľ TENDERnet s.r.o.,Žilina (IČO: 50139088)
Identifikátor Faktúra č.3020190063
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál pre miestne komunikácie
Fakturovaná suma 939,53,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 88/2019
Dátum doručenia 02.10.2019
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 2019026
Fakturovaný tovar alebo služba REPAS vianočnej výzdoby
Fakturovaná suma 588,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.74/2019
Dátum doručenia 02.10.2019
Dodávateľ PROFI DEKOR s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)