Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.139068143
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.25/2015
Dátum doručenia 09.03.2015
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Fakturovaná suma 77,70 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 09.03.2015
Dodávateľ KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Žilina (IČO: 00585441)
Identifikátor Faktúra č.10/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 22,95 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.03.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.11/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 8,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.03.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.12/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 9,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.03.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.310466
Fakturovaný tovar alebo služba Seminár - Aplikácia elektronického kontraktačného systému
Fakturovaná suma 12,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 04.03.2015
Dodávateľ ZMOS, Bratislava (IČO: 00584614)
Identifikátor Faktúra č.321500172
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci
Fakturovaná suma 82,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.24/2015
Dátum doručenia 04.03.2015
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č.1020150025
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií
Fakturovaná suma 1537,92 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.17/2015
Dátum doručenia 04.03.2015
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.2151106300
Fakturovaný tovar alebo služba Licencia na verejné použitie hudobných diel - SOZA
Fakturovaná suma 20,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 02.03.2015
Dodávateľ SOZA, Rastislavova 3, Bratislava (IČO: 00178454)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba Združené poistenie majetku - ŠK
Fakturovaná suma 46,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 25.02.2015
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s., Banská Bystrica (IČO: 31595545)
Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba Združené poistenie majetku - OcÚ, DS
Fakturovaná suma 127,73 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 25.02.2015
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s., Banská Bystrica (IČO: 31595545)
Identifikátor Faktúra č.2015/018
Fakturovaný tovar alebo služba Lep chemoprén - šatne ŠK
Fakturovaná suma 312,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.23/2015
Dátum doručenia 25.02.2015
Dodávateľ Miloslav Dubeň - STAVBYT, Radoľa (IČO: 33919712)