Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2015171
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava chladiaceho boxu v Dome smútku
Fakturovaná suma 122,59 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.71/2015
Dátum doručenia 07.10.2015
Dodávateľ KYSUČAN, s.r.o., Čadca (IČO: 36001953)
Identifikátor Faktúra č.2220150555
Fakturovaný tovar alebo služba Piesok - pieskovisko v areáli ZŠ
Fakturovaná suma 177,63 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.76/2015
Dátum doručenia 07.10.2015
Dodávateľ UNIPAL KNM spol., s.r.o. (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.45/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 11,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.10.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.46/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 128,25 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.10.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.47/2015
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 47,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.10.2015
Dodávateľ Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.3151068946
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 129,23 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 02.10.2015
Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.15430288
Fakturovaný tovar alebo služba Čistenie a pretláčanie dažďovej kanalizácie
Fakturovaná suma 711,43 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.74/2015
Dátum doručenia 29.09.2015
Dodávateľ BYTTERM, a.s., Žilina (IČO: 31584705)
Identifikátor Faktúra č.5015061979 - dobierka
Fakturovaný tovar alebo služba Rádio ROADSTAR HIF
Fakturovaná suma 166,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.75/2015
Dátum doručenia 28.09.2015
Dodávateľ Internet Mall Slovakia, s.r.o., Bratislava (IČO: 35950226)
Identifikátor Faktúra č.2015111679
Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber
Fakturovaná suma 671,63 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Príloha č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 23.09.2015
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.7508131332
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 63,12 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.09.2015
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.139082386
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.62/2015
Dátum doručenia 21.09.2015
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.2015025
Fakturovaný tovar alebo služba Práce strojom - čistenie rigolu - protipovodňové opatrenia
Fakturovaná suma 138,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.67/2015
Dátum doručenia 21.09.2015
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)