Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.139218257
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Fakturovaná suma 60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 38/2020
Dátum doručenia 29.05.2020
Dodávateľ TOI TOI DIXI,Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.2020111338
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 3 317,39,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 29.05.2020
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2020111339
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z.
Fakturovaná suma 776,16,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 29.05.2020
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.10200025
Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca Obec Radoľa 2/2020, zalamovanie
Fakturovaná suma 160,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 41/2020
Dátum doručenia 29.05.2020
Dodávateľ Reklamný servis, Kys. Nové Mesto (IČO: 36417033)
Identifikátor Faktúra č. 8260086930
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 95,14,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.05.2020
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.139220990
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky(Cintorín)
Fakturovaná suma 60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 42/2020
Dátum doručenia 19.05.2020
Dodávateľ TOI TOI DIXI,s.r.o.,Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 2220200155
Fakturovaný tovar alebo služba Drť LP lomový kameň (skalka pri pošte)
Fakturovaná suma 125,40,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 19.05.2020
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s r. o., Kys. Nové Mesto (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č. 2007
Fakturovaný tovar alebo služba Audit r. 2019
Fakturovaná suma 2 500,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.05.2020
Dodávateľ Ing. Anna Kalinová, Zvolen (IČO: 30447500)
Identifikátor Faktúra č. 5564496152;5564440105
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 1,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.05.2020
Dodávateľ Orange Slovensko,a.s.,Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 3020200028
Fakturovaný tovar alebo služba Miestne komunikácie, (chodník-Cintorín)
Fakturovaná suma 1 055,23,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 11.05.2020
Dodávateľ RISS Plus,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 8258554720
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 30,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.05.2020
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 2220200136
Fakturovaný tovar alebo služba Drť (Cintorín chodníky)
Fakturovaná suma 1 745,36,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 06.05.2020
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s r. o., Kys. Nové Mesto (IČO: 36383171)