Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2011000096
Fakturovaný tovar alebo služba Odber vody pre budovu ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 1 155,84 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 30.06.2011
Dodávateľ SeVaK, a.s.Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.2011000095
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava rigola, vyčistenie a oprava priepustu - povodňové škody z r.2010
Fakturovaná suma 3 530,86 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.39/2011
Dátum doručenia 29.06.2011
Dodávateľ Riss Plus, s.r.o, KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.2011000092
Fakturovaný tovar alebo služba Odber vody - budova OcÚ a cintorín
Fakturovaná suma 1 223,36 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 28.06.2011
Dodávateľ SeVaK, a.s., Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.2011000082
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia TKO
Fakturovaná suma 1 442,17 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.06.2011
Dodávateľ T+T, a.s, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2011000078
Fakturovaný tovar alebo služba Odber plynu pre budovy OcÚ a ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 1 091,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.06.2011
Dodávateľ SPP, a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava (IČO: 35815256)
Identifikátor Faktúra č.2011000075
Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky pre zamestnancov obce
Fakturovaná suma 1 445,98 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 31.05.2011
Dodávateľ DOXX-Stravné lístky, s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č.2012249
Fakturovaný tovar alebo služba Silón do kosačky
Fakturovaná suma 96,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 47/2012
Dátum doručenia 23.05.2011
Dodávateľ VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o., Medzev
Identifikátor Faktúra č.2011000057
Fakturovaný tovar alebo služba Odber plynu pre budovu OcÚ a ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 1 091,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.05.2011
Dodávateľ SPP, a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava (IČO: 35815256)
Identifikátor Faktúra č.2011000059
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia TKO
Fakturovaná suma 1 497,56 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.05.2011
Dodávateľ T+T, a.s Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2011000045
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia TKO
Fakturovaná suma 1 546,05 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.04.2011
Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2011000039
Fakturovaný tovar alebo služba Odber plynu pre budovu OcÚ a ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 1 091,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 31.03.2011
Dodávateľ SPP, a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava (IČO: 35815256)
Identifikátor Faktúra č.2011000036
Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie audítorskej správy za rok 2010
Fakturovaná suma 1 060,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.03.2011
Dodávateľ Ing.Darina Palatická, audítor (IČO: 33713961)