Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.3033511134
Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky
Fakturovaná suma 1 265,98 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 13.03.2013
Dodávateľ DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č.2013102
Fakturovaný tovar alebo služba Právne služby
Fakturovaná suma 84,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva
Dátum doručenia 13.03.2013
Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, s.r.o., advokátska kancelária (IČO: 36866849)
Identifikátor Faktúra č.12016
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba v obci
Fakturovaná suma 2 460,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.4-1/2013
Dátum doručenia 07.03.2013
Dodávateľ IMAN Slovakia s.r.o., Radoľa (IČO: 44012721)
Identifikátor Faktúra č.12017
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba v obci
Fakturovaná suma 1 056,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.14/2013
Dátum doručenia 07.03.2013
Dodávateľ IMAN Slovakia s.r.o., Radoľa (IČO: 44012721)
Identifikátor Faktúra č.7302679093
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu
Fakturovaná suma 1 211,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.03.2013
Dodávateľ SPP, a.s., Bratislava (IČO: 35815256)
Identifikátor Faktúra č.139023043
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 48,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.16/2013
Dátum doručenia 06.03.2013
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.7/2013
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 54,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.03.2013
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)
Identifikátor Faktúra č.8/2013
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 4,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.03.2013
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)
Identifikátor Faktúra č.9/2013
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 12,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.03.2013
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)
Identifikátor Faktúra č.4013001087
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1 408,81 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 06.03.2013
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.9747935611
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 64,61 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.03.2013
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.1020130005
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba v obci
Fakturovaná suma 2 709,05 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.15/2013
Dátum doručenia 05.03.2013
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)