Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2013100
Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia programu MZDY 2013
Fakturovaná suma 12,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.17/2013
Dátum doručenia 05.03.2013
Dodávateľ Andrej Mičica ICI, Zástranie (IČO: 41566131)
Identifikátor Faktúra
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za službu verejnosti - RTVS
Fakturovaná suma 56,68 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 01.03.2013
Dodávateľ Rozhlas a televízia Slovenska, Bratislava (IČO: 47232480)
Identifikátor Faktúra č.7301631947
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 72,14 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.02.2013
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.6/2013
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 6,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.02.2013
Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ Radoľa (IČO: 37812564)
Identifikátor Faktúra č.5002150531
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku
Fakturovaná suma 46,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.5002150531
Dátum doručenia 15.02.2013
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava (IČO: 31595545)
Identifikátor Faktúra č.5002032121
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku
Fakturovaná suma 127,73 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č.5002032121
Dátum doručenia 15.02.2013
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava (IČO: 31595545)
Identifikátor Faktúra č.2013017
Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia programov AZUV+KEO
Fakturovaná suma 54,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.13/2013
Dátum doručenia 14.02.2013
Dodávateľ Andrej Mičica ICI, Zástranie (IČO: 41566131)
Identifikátor Faktúra č.4013000581
Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber
Fakturovaná suma 291,04 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.02.2013
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.10/2013
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom priestorov - Zabíjačka 2.2.2013
Fakturovaná suma 100,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.11/2013
Dátum doručenia 12.02.2013
Dodávateľ Hostinec Radoľa - Dušan Mičian, KNM (IČO: 17869463)
Identifikátor Faktúra č.10/2013
Fakturovaný tovar alebo služba Zabezpečenie mäsa - Zabíjačka 2.2.2013
Fakturovaná suma 58,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.12/2013
Dátum doručenia 12.02.2013
Dodávateľ Mäso - údeniny, Miloš Kubala, Radoľa (IČO: 17817994)
Identifikátor Faktúra č.2013042
Fakturovaný tovar alebo služba Právne služby
Fakturovaná suma 84,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátová zmluva
Dátum doručenia 11.02.2013
Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, s.r.o., advokátska kancelária (IČO: 36866849)
Identifikátor Faktúra č.2131104956
Fakturovaný tovar alebo služba Licencia na verejné použitie hodobných diel v obecnom rozhlase - SOZA
Fakturovaná suma 20,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.02.2013
Dodávateľ SOZA, Bratislava (IČO: 00178454)