Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.19/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 8,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 25.05.2012
Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ (IČO: 37812564)
Identifikátor Faktúra č.7205292974
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 53,59 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.05.2012
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 139002048
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín 5/2012
Fakturovaná suma 48,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 50/2012
Dátum doručenia 21.05.2012
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.20120177
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske stoličky
Fakturovaná suma 351,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 48/2012
Dátum doručenia 17.05.2012
Dodávateľ Stanislav Sádecký - PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)
Identifikátor Faktúra č.201120178
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby
Fakturovaná suma 337,32 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 49/2012
Dátum doručenia 17.05.2012
Dodávateľ Stanislav Sádecký - PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)
Identifikátor Faktúra č.4012003443
Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber
Fakturovaná suma 285,44 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.05.2012
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.0738044895
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 69,24 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.05.2012
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.18/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcom
Fakturovaná suma 36,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.05.2012
Dodávateľ Školská jedáleň - ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)
Identifikátor Faktúra č.14
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Seat Inca
Fakturovaná suma 358,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.46/2012
Dátum doručenia 09.05.2012
Dodávateľ Radoslav Absolon, Rudina (IČO: 43261655)
Identifikátor Faktúra č.4012003068
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1 425,21 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.05.2012
Dodávateľ T+T a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 2012102
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava výkazov
Fakturovaná suma 36,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.44/2012
Dátum doručenia 02.05.2012
Dodávateľ Andrej Mičica ICI, Zástranie , Žilina (IČO: 41566131)
Identifikátor Faktúra č.2012134
Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia programov ( AZUV, KEO, WISKAN....)
Fakturovaná suma 174,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.45/2012
Dátum doručenia 02.05.2012
Dodávateľ Andrej Mičica ICI, Zástranie, Žilina (IČO: 41566131)