Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Platobný výmer 497/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Členský príspevok - ZMOS
Fakturovaná suma 231,84 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 30.11.2012
Dodávateľ Združenie miest a obcí Slovenska, Bratislava
Identifikátor Faktúra č.2012326
Fakturovaný tovar alebo služba Aktualizácia KEO
Fakturovaná suma 27,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.102/2012
Dátum doručenia 30.11.2012
Dodávateľ Andrej Mičica ICI, Zástranie (IČO: 41566131)
Identifikátor Faktúra č.40/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 8,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 29.11.2012
Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ (IČO: 37812564)
Identifikátor Faktúra č.20120326
Fakturovaný tovar alebo služba Renovácia toneru HP LJ 49A
Fakturovaná suma 30,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.101/2012
Dátum doručenia 26.11.2012
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.4012010108
Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber
Fakturovaná suma 481,34 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.11.2012
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.139017134
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 48,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.100/2012
Dátum doručenia 20.11.2012
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383077)
Identifikátor Faktúra č.1121046
Fakturovaný tovar alebo služba Tlačivá na DzN......
Fakturovaná suma 26,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.99/2012
Dátum doručenia 14.11.2012
Dodávateľ CART PRINT, s.r.o., Nitra
Identifikátor Faktúra č.7272631487
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu
Fakturovaná suma 1 114,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 13.11.2012
Dodávateľ SPP, a.s., Bratislava (IČO: 35815256)
Identifikátor Faktúra č.20122920111003458
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 641,82 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 12.11.2012
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Poplatok
Fakturovaný tovar alebo služba Prihláška za člena RVC
Fakturovaná suma 167,13 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 12.11.2012
Dodávateľ Združenie obcí RVC Martin
Identifikátor Faktúra č.2743994787
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 64,94 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.11.2012
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.4012009660
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1 504,31 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.11.2012
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)