Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.6745974206
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 59,09 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.01.2013
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.20122920121136867
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Obec Radoľa
Fakturovaná suma 25,27 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.01.2013
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.20122920011000560 - preplatok
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - OcÚ
Fakturovaná suma 287,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.01.2013
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.20122920011003496 - preplatok
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Dom smútku
Fakturovaná suma 69,05 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.01.2013
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.20122920011047495 - preplatok
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 40,62 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.01.2013
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.2012292001136653 - preplatok
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny
Fakturovaná suma 168,61 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.01.2013
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.20122920011003495 - preplatok
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 958,48 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.01.2013
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.20122920011003494
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 93,12 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.01.2013
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.20122920011001464 - preplatok
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 559,94 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.01.2013
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.2320008
Fakturovaný tovar alebo služba Drť
Fakturovaná suma 74,62 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.2/2013
Dátum doručenia 08.01.2013
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č. 4012011508
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 157,25 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.01.2013
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2012-002
Fakturovaný tovar alebo služba Verejné obstarávanie
Fakturovaná suma 1920,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.01.2013
Dodávateľ VS Investment s.r.o., Žilina