Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.37/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 39,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.11.2012
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)
Identifikátor Faktúra č.38/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 14,76 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.11.2012
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)
Identifikátor Faktúra č.39/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 166,05 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.11.2012
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)
Identifikátor Faktúra č.201200427
Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca - tlač
Fakturovaná suma 264,00€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.98/2012
Dátum doručenia 07.11.2012
Dodávateľ TigerPrint s.r.o, Žilina (IČO: 45698813)
Identifikátor Faktúra č.201255065
Fakturovaný tovar alebo služba Grafické spracovanie Spravodajcu
Fakturovaná suma 48,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.97/2012
Dátum doručenia 06.11.2012
Dodávateľ Pixmark, s.r.o., Žilina (IČO: 45517436)
Identifikátor Faktúra č.36/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 9,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 30.10.2012
Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ (IČO: 37812564)
Identifikátor Faktúra č.20122920101015592
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 1 362,08 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 26.10.2012
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.20122920101015594
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 23,22 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 26.10.2012
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.20122920101014491
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny
Fakturovaná suma 106,94 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 25.10.2012
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.20122920101014492 - preplatok
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - OcÚ
Fakturovaná suma 15,82 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 25.10.2012
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.20122920101014493 - preplatok
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Dom smútku
Fakturovaná suma 16,29 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 25.10.2012
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.20122920101014494
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny
Fakturovaná suma 144,14 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 25.10.2012
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)