Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. VF120022
Fakturovaný tovar alebo služba Fotografovanie obce
Fakturovaná suma 65,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.92/2012
Dátum doručenia 04.10.2012
Dodávateľ CBS Vydavateľstvo , s.r.o., Kynceľová
Identifikátor Faktúra č.FV12/0237
Fakturovaný tovar alebo služba Spory v obci a zákonné spôsoby a postupy ich riešenia - CD
Fakturovaná suma 102,72 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.86/2012
Dátum doručenia 02.10.2012
Dodávateľ SOTAC, s.r.o., Košice
Identifikátor Faktúra č.139013116
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 48,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.88/2012
Dátum doručenia 25.09.2012
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.20120328
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby
Fakturovaná suma 277,21 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.87/2012
Dátum doručenia 24.09.2012
Dodávateľ Stanislav Sádecký - PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)
Identifikátor Faktúra č.33/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 7,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 24.09.2012
Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ (IČO: 37812564)
Identifikátor Faktúra č.7209560103
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 74,45 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.09.2012
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.4012007796
Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber
Fakturovaná suma 235,07 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.09.2012
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 20120141
Fakturovaný tovar alebo služba Zabezpečenie inžinierskogeologického výskumu - výstavba telocvične
Fakturovaná suma 2 976,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.85/2012
Dátum doručenia 11.09.2012
Dodávateľ Geotechnik Sk, s.r.o, Žilina
Identifikátor Faktúra č.4012007485
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1 487,71
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.09.2012
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.9742019068
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 71,56 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.09.2012
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.03442012
Fakturovaný tovar alebo služba Plastové nádoby na odpad - 120l, 1100l
Fakturovaná suma 1 020 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.79/2012
Dátum doručenia 06.09.2012
Dodávateľ BINS, s.r.o., Nitra (IČO: 45510393)
Identifikátor Faktúra č.7207609704
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu
Fakturovaná suma 1 114,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.09.2012
Dodávateľ SPP, a.s., Bratislava (IČO: 35815256)