Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.4012010629
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1 513,07€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.12.2012
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.43/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 31,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.12.2012
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)
Identifikátor Faktúra č.44/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 10,32 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.12.2012
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)
Identifikátor Faktúra č.45/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu UoZ
Fakturovaná suma 116,10 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.12.2012
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)
Identifikátor Faktúra č.7202690797
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu
Fakturovaná suma 1 114,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.12.2012
Dodávateľ SPP, a.s., Bratislava (IČO: 35815256)
Identifikátor Faktúra č.2012171
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia odpadu VKK
Fakturovaná suma 130,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 04.12.2012
Dodávateľ Peter Janek, Teplička nad Váhom (IČO: 41924151)
Identifikátor Faktúra č.29/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Fábia
Fakturovaná suma 20,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.103/2012
Dátum doručenia 03.12.2012
Dodávateľ Radoslav Absolon, Rudina (IČO: 43261655)
Identifikátor Faktúra č.7211787676
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 76,41 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 30.11.2012
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Platobný výmer 497/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Členský príspevok - ZMOS
Fakturovaná suma 231,84 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 30.11.2012
Dodávateľ Združenie miest a obcí Slovenska, Bratislava
Identifikátor Faktúra č.2012326
Fakturovaný tovar alebo služba Aktualizácia KEO
Fakturovaná suma 27,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.102/2012
Dátum doručenia 30.11.2012
Dodávateľ Andrej Mičica ICI, Zástranie (IČO: 41566131)
Identifikátor Faktúra č.40/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 8,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 29.11.2012
Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ (IČO: 37812564)
Identifikátor Faktúra č.20120326
Fakturovaný tovar alebo služba Renovácia toneru HP LJ 49A
Fakturovaná suma 30,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.101/2012
Dátum doručenia 26.11.2012
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)