Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2012351
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava plynového kotla - ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 18,06 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 68/2012
Dátum doručenia 19.07.2012
Dodávateľ František Sidor, KNM
Identifikátor Faktúra č.4012005707
Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber
Fakturovaná suma 207,08 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.07.2012
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 20120193
Fakturovaný tovar alebo služba Tonery
Fakturovaná suma 69,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.66/2012
Dátum doručenia 13.07.2012
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.139006101
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín 7/2012
Fakturovaná suma 48,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.64/2012
Dátum doručenia 12.07.2012
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.5740032405
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 73,10 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.07.2012
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.4012005313
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1 433,70 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.07.2012
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.201200266
Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca - tlač
Fakturovaná suma 264,00€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.65/2012
Dátum doručenia 11.07.2012
Dodávateľ TigerPrint s.r.o, Žilina (IČO: 45698813)
Identifikátor Faktúra č.321200628
Fakturovaný tovar alebo služba Výbojky 100W,80W,70W+výložník
Fakturovaná suma 577,94 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.63/2012
Dátum doručenia 06.07.2012
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č.7252552091
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu
Fakturovaná suma 1 114,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.07.2012
Dodávateľ SPP, a.s., Bratislava (IČO: 35815256)
Identifikátor Faktúra č.28/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 54,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.07.2012
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)
Identifikátor Faktúra č. 3121012853
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné a stočné - budova OcÚ
Fakturovaná suma 73,75 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 02.07.2012
Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.3121012782
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné a stočné - budova ŠK
Fakturovaná suma 908,95 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 02.07.2012
Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (IČO: 36672297)