Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2012134
Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia programov ( AZUV, KEO, WISKAN....)
Fakturovaná suma 174,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.45/2012
Dátum doručenia 02.05.2012
Dodávateľ Andrej Mičica ICI, Zástranie, Žilina (IČO: 41566131)
Identifikátor Faktúra 7184142507
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu
Fakturovaná suma 1 114,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 02.05.2012
Dodávateľ SPP, a.s., Žilina (IČO: 35815256)
Identifikátor Faktúra č.201255015
Fakturovaný tovar alebo služba Grafické práce - výroba spravodajcu
Fakturovaná suma 80,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.42/2012
Dátum doručenia 30.04.2012
Dodávateľ Pixmark s.r.o., Žilina
Identifikátor Faktúra č.201255016
Fakturovaný tovar alebo služba Grafické práce - výroba novej grafiky pre web. stránku obce
Fakturovaná suma 180,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.43/2012
Dátum doručenia 30.04.2012
Dodávateľ Pixmark s.r.o., Žilina
Identifikátor Faktúra č.15/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcom
Fakturovaná suma 6,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 25.04.2012
Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ (IČO: 37812564)
Identifikátor Faktúra 5002150531
Fakturovaný tovar alebo služba Poistné majektu obce
Fakturovaná suma 46,60 €/rok
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.04.2012
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s., Banská Bystrica (IČO: 31595545)
Identifikátor Faktúra 5002032121
Fakturovaný tovar alebo služba Poistné majetku obce
Fakturovaná suma 127,73 €/rok
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.04.2012
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s., Banská Bystrica (IČO: 31595545)
Identifikátor Faktúra č.12FVO029
Fakturovaný tovar alebo služba Zhotovenie diela
Fakturovaná suma 120,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.04.2012
Dodávateľ Castor Pollux, a.s., Bratislava
Identifikátor Faktúra č.7204055618
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny - OcÚ
Fakturovaná suma 56,33 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 20.04.2012
Dodávateľ Slovak Telecom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2012028
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia odpadu VKK
Fakturovaná suma 130,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.04.2012
Dodávateľ Peter Janek, Teplička nad Váhom (IČO: 41924151)
Identifikátor Faktúra č.0020121976
Fakturovaný tovar alebo služba Doplnkový modul - Evidencia hrobov
Fakturovaná suma 222,73 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.39/2012
Dátum doručenia 13.04.2012
Dodávateľ KEO, s.r.o. Záhorce (IČO: 36739464)
Identifikátor Faktúra č.139000043
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky 4/2012 - Cintorín
Fakturovaná suma 48,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 41/2012
Dátum doručenia 10.04.2012
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)